ANKETA Opaľovanie sa v plavkách: Fontánu Družba berú niektorí ľudia už ako kúpalisko, páči sa vám to?

23.6.2024
0

Zdroj: (in)

Páčil sa vám článok?

Vynovená fontána Družba na Námestí slobody v bratislavskom Starom Meste sa stále teší medzi ľuďmi veľkej popularite. Našu čitateľku však zarazilo, keď si všimla, že niektorí ľudia sa tu správajú rovnako ako na kúpalisku. Aký je váš názor? Hlasujte v ankete.

"Viem, že táto fontána je špecifická a ľudia sa do nej chodia baviť.  Ale pohľad na paniu v tangáčových plavkách, ktorá sa tu opaľuje a trávi čas s deťmi, mi už prišiel cez čiaru. Na toto máme predsa kúpaliská," napísala nám čitateľka Katka.

Kúpanie sa či ovlažovanie sa vo fontáne Družba vyvolalo v Bratislave veľkú diskusiu. Hlavné mesto spustilo fontánu do prevádzky po komplexnej rekonštrukcii koncom júna minulého roka. Primátor Matúš Vallo vtedy vyzval Bratislavčanov, aby sa sem chodili osviežiť, zašantiť si. Fontána sa okamžite stala veľkou atrakciou, doslova stovky ľudí sa sem hrnuli a ich pobyt nemožno nazvať inak ako kúpaním. 

Zdroj: (in)

Ľudia pri fontáne Družba. 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva následne v lete uviedol, že kúpanie alebo osviežovanie sa vodou z fontány Družba je na vlastné riziko a zodpovednosť. Hygienici to odôvodnili tým, že fontána nespĺňa základné hygienické požiadavky na umelé kúpaliská a skolaudovaná bola iba na dekoračno-vizuálne účely.

Zdroj: (in)

Ľudia pri fontáne Družba. 

Navyše sa ukázalo, že osviežovanie sa vo fontáne bolo aj v rozpore s platnou legislatívou, konkrétne so všeobecne záväzným nariadením Starého Mesta o ochrane verejného poriadku. To umožňuje ľuďom namáčať si vo fontánach iba ruky. 

Zdroj: (in)

Ľudia pri fontáne Družba. 

V septembri 2023 preto staromestskí poslanci nariadenie novelizovali. "Fontána Družba tvorí výnimku pri stanovení zákazu, kde je zakázané okrem iného vo fontánach na území mestskej časti namáčať si iné časti tela okrem rúk," konštatovala dôvodová správa. Avšak kúpenie zostalo aj v tomto prípade zakázané rovnako, ako je tomu aj v prípade ostatných fontán vo verejnom priestranstve.

Zdroj: (in)

Fontána Družba. 

Zámerom rekonštrukcie fontány bolo okrem estetickej funkcie aj to, aby slúžila na relax verejnosti. Má plniť zároveň funkciu umožňujúcu ochladiť a prechádzať sa, čiže fyzický vstup do okolia jej stredovej časti. Fontána má tiež podľa samosprávy slúžiť ako detské vodné ihrisko, aj preto je voda v nej, na rozdiel od ostatných fontán, zdravotne vyhovujúca a chemicky upravená ako voda na kúpaliskách.

Pobyt ľudí v plavkách a ich opaľovanie sa však našu čitateľku Katku zarazil. Aký je váš názor? Hlasujte v ankete.

(ms, in)

Páčil sa vám článok?