FOTO a VIDEO: Historické skleníky v Prügerke čaká rekonštrukcia, navrátia im pôvodný vzhľad

15.4.2024
0

Zdroj: ms

Páčil sa vám článok?

Prüger-Wallnerova záhrada (Prügerka) v bratislavskom Starom Meste prešla v uplynulých rokoch veľkou premenou a rekonštrukciou. Dnes slúži ako obľúbený verejný priestor a využívané komunitné centrum otvorené pre všetkých. Najnovšie čaká rekonštrukcia aj jej skleníky, z ktorých sa zachovali iba základy. Práve dnes sa tu udial slávnostný, prvý symbolický výkop prác na obnove skleníkov.

Prinavrátiť skleníkom ich pôvodný vzhľad, ako je zachytený v pamiatkovom prieskume, sa pri príležitosti  svojho 15. výročia rozhodla Nadácia Volkswagen Slovakia v spolupráci s mestom Bratislava. Nadácia na obnovu prvého zo skleníkov už darovala prvých 15 000 eur. 

Skleníky by sa mali po obnove využívať nielen na pestovanie, ale aj na vytvorenie ďalšieho zaujímavého priestoru pre komunitný život.

Zdroj: ms

Zo skleníkov sa dodnes zachovali základy.

Rekonštrukcia skleníkov je prvým krokom v rámci podpísaného Memoranda o spolupráci s mestom Bratislava, na základe ktorého sa Nadácia VW SK zaviazala k ďalšiemu zveľaďovaniu verejného priestoru Prügerky a jej celkovej revitalizácii.

Zdroj: ms

​Matúš Vallo a predseda predstavenstva Volkswagen Slovakia Wolfram Kirchert podpísali dnes memorandum o spolupráci. 

Prvý z historických skleníkov by mal byť dokončený v priebehu tohto roka. V spolupráci s mestom Bratislava, združením Krajanský inštitút, ktoré prevádzkuje komunitné centrum Prügerka, a neziskovou organizáciou Národný trust, ktorá zodpovedá za komunitnú záhradu, plánuje nadácia v nasledujúcich rokoch postupne obnoviť tri historické skleníky a vytvoriť v nich priestor pre komunitnú záhradu, ale aj vzdelávanie a kultúrne aktivity. 

Zdroj: ms

Zo skleníkov sa zachovali iba základy. 

"Verím, že aj vďaka dobudovaniu skleníkov sa bude naša záhrada naďalej rozrastať a s ňou aj komunita ľudí, ktorí tu budú radi tráviť svoj čas... Komunita nám pomáha k budovaniu súdržnosti spoločnosti a dobrá komunita je jediný možný krok k lepšiemu mestu. Želám si, aby bol tento priestor otvorený pre všetkých," povedal okrem iného pred slávnostným výkopom a podpísaním memoranda primátor Matúš Vallo.

Video: Matúš Vallo o Prügerke a rekonštrukcii jej skleníkov:

V súčasnosti záhrada znova žije a komunitný projekt Prügerka poskytuje miesto stretnutí rôznych iniciatív a organizácií venujúcich sa pomoci ľuďom so znevýhodnením, ľuďom z vylúčených komunít a inak zraniteľným skupinám obyvateľstva. Poskytuje zázemie neziskovým organizáciám, organizuje kultúrne a komunitné podujatia aj festival udržateľnosti. V neposlednom rade je tu aj komunitná záhrada, ktorá utužuje susedské vzťahy. „V tomto projekte sa ruka v ruke spája firemný, verejný a neziskový sektor. Spoločne vytvárame miesto pre vzdelávacie aktivity, stretávanie rôznorodých komunít a tiež symbol tolerancie, inklúzie a udržateľnosti. Prügerka jednoducho splnila všetky naše očakávania,“ uviedla Lenka Michálik Holešová, správkyňa Nadácie Volkswagen Slovakia.

FOTOGALÉRIA:

„Volkswagen Slovakia je už viac ako 33 rokov neoddeliteľnou súčasťou hlavného mesta a zodpovedným partnerom regiónu. V obnove Prüger-Wallnerovej záhrady sme našli zhmotnenie našich hodnôt, spoločne nám záleží na rešpektujúcej spoločnosti a udržateľnosti, na vytváraní bezpečného miesta pre všetkých ľudí bez rozdielu,“ povedal Wolfram Kirchert, predseda predstavenstva Volkswagen Slovakia a zároveň člen správnej rady Nadácie.

Zdroj: ms

Wolfram Kirchert.

Na znovuoživení Prügerky má veľkú zásluhu aj právnička Zuzana Stanová, ktorá v súčasnosti pracuje na magistráte. "Vďaka tomuto projektu sa podarí zachovať pestovateľskú funkciu skleníkov, pretože tu máme veľa záujemcov o pestovanie, ktorí sa už nezmestia do komunitnej záhrady," uviedla dnes Stanová s tým, že pri skleníkoch pôjde o prepojenie komunitnej a pestovateľskej funkcie. 

Video: Zuzana Stanová o rekonštrukcii skleníkov:

Ako sme už spomínali, dnes sa okrem podpisu memoranda o spolupráci konal v Prügerke aj slávnostný výkop, teda symbolický začiatok prác na obnove skleníkov. Okrem Matúša Valla a Zuzany Stanovej sa ho zúčastnila zakladateľka komunitného centra Prügerka Andrea Kutlíková, správkyňa Nadácie Volkswagen Slovakia Lenka Michálik Holešová a predseda predstavenstva Volkswagen Slovakia a člen správnej rady Nadácie Volkswagen Slovakia Wolfram Kirchert.

Video: Symbolický výkop, ktorý odštartoval rekonštrukciu skleníkov:

Prüger-Wallnerova záhrada vznikla na konci 19. storočia. V jej južnej časti sa nachádzali štyri skleníky a domček s kotolňou na ich vykurovanie, ktorý tu nájdeme dodnes. Pestovali sa tu kvety, ovocie a zelenina pre rodinu Heinricha Prügera, ako aj pre jeho hotel Carlton-Savoy. 

Zdroj: Magistrát

Vizualizácia budúcej podoby skleníkov v Prügerke. 

Zdroj: Magistrát

Vizualizácia budúcej podoby skleníkov v Prügerke

(ms)

Páčil sa vám článok?