VIDEO a FOTO Budova na Žabotovej straší už roky, zmení sa konečne niečo? Samospráva reaguje

3.4.2024
0

Zdroj: TASR - Michal Svítok

Páčil sa vám článok?

Pekná budova z roku 1920 na Žabotovej ulici v bratislavskom Starom Meste sa v priebehu rokov zmenila na dom hrôzy. V objekte, kde bola kedysi poliklinika Ambulatórium, našli útočisko ľudia bez domova, ale aj rôzni asociáli, ktorí ohrozujú okolie, požiare tu bývajú takmer na dennom poriadku. Samospráva o probléme vie – ako chce riešiť situáciu?

Na alarmujúci stav celého areálu sme v minulosti viackrát upozorňovali i v Bratislavských novinách, no riešenie je akoby zakliate. Ešte pred takmer desiatimi rokmi sa na portáli odkaz pre starostu objavilo takéto upozornenie: „Dom na Žabotovej necháva majiteľ totálne spustnúť. Nijak nebráni bezdomovcom a rôznym iným skupinám pohybovať sa po areáli i v samotnom dome... v objekte bol opäť požiar, tento rok minimálne štvrtýkrát... Dom plus nezabezpečený areál stavieb pod električkovým obratiskom sa stali sídlom nielen pochybných indivíduí, ale aj potkanov, takže predstavujú riziko nielen pre verejný poriadok, ale aj pre zdravie obyvateľov...“

Keď sem prídete dnes, vidíte, že sa nič nezmenilo – v okolí  objektu fekálie, rozhádzané injekčné striekačky, tony rôzneho odpadu, potkany... ľutujete všetkých, ktorí musia v tejto časti Žabotovej žiť či pracovať. „Potkanov, ktoré sa tu rozliezajú, sú stovky až tisíce,“ sťažoval sa nám napríklad Branko Šmilňák z občianskeho združenia Tenisový klub Lokomotíva, ktoré má tenisové kurty v priamom susedstve zdevastovaného objektu.

Zdroj: Marcelito Rečinský

​Dom z roku 1920 nechal majiteľ spustnúť, dnes ho obývajú narkomani, bezdomovci i rôzni asociáli.

Zdroj: Marcelito Rečinský

​Mestskí policajti tvrdia, že situácia ich trápi, ale riešenie nie je v ich zákonných možnostiach. „V minulosti sa nás napríklad pýtali, či nevieme nejako zabezpečiť tento objekt, ale mestská polícia nemôže prísť a vyzvárať niekde dvojmetrový plot, aby sa tam nik nedostal. Je to zodpovednosť majiteľa objektu, voči ktorému v zásade nemáme žiadne právomoci. Túto nešťastnú budovu, jej stav a jej dopady musí riešiť len mestská časť, poprípade magistrát. Samozrejme, o všetkom, čo v objekte a v jeho okolí riešime, podávame správu,“ vysvetlil hovorca polície Peter Borko.

VIDEO:

​Nedávno napríklad mestskí policajti riešili v okolí objektu padajúce škridly, ktoré silný vietor sfúkaval zo strechy. Pred časom zas prišli na Žabotovu so sociálnou kuratelou pre podozrenie, že v budove sú i deti. „To sa aj potvrdilo, boli tam dve dievčatká, jedno asi ročné a druhé štvorročné s mamou a otcom tej mladšej,“ doplnil hovorca.

Zdroj: Mestská polícia Bratislava

V opustenej budove, ktorá je v havarijnom stave, našli mestskí policajti prespávať aj dve deti.

Zdroj: ms

Obyvatelia a majitelia prevádzok podali aj spoločnú sťažnosť na mestskú časť a na magistrát, zatiaľ bez výsledku. Spustnutá budova je spolu s pozemkom v súkromných rukách, vlastníkom je eseročka Transprojekt, čo znamená, že ani pracovníci mestského terénneho tímu nemôžu vstúpiť dnu a priamo tam vykonávať terénnu sociálnu prácu. „Kroky v tejto veci však podnikol stavebný úrad mestskej časti Staré Mesto,“ uviedol hovorca magistrátu Peter Bubla.

​O narkomanoch v budove na magistráte vedia, preto vlani umiestnili oproti vstupu fixpoint, teda zbernú nádobu na použité injekčné striekačky. „Cieľom bolo zvýšiť ochranu verejného zdravia, pričom sme vychádzali z podnetov od sociálnych pracovníkov, ktorí v lokalite vykonávajú terénnu službu,“ doplnil hovorca.

Zdroj: Marcelito Rečinský

​„Potkanov, ktoré sa tu rozliezajú, sú stovky až tisíce," sťažujú sa ľudia  zo susedstva.

Zdroj: Marcelito Rečinský

Zo Starého Mesta sme dostali už známu informáciu, že tam urobia štátny stavebný dohľad. „Pri výkone dohľadu bude v danom prípade stavebný úrad posudzovať, či sa stavba užíva v súlade s kolaudačným rozhodnutím, či sa udržiava v dobrom stavebnom stave a podobne. Oznámenie o vykonaní štátneho stavebného dohľadu bolo odoslané vlastníkom pred pár týždňami,“ dodala Martina Karmanová z referátu komunikácie.

Zdroj: Mestská polícia Bratislava

​Policajti tu zasahujú každú chvíľu.

V roku 2019, keď sme sa téme venovali, vtedajší hovorca Starého Mesta konkretizoval, aké kompetencie má stavebný úrad: môže vydať rozhodnutie vlastníkovi stavby na uskutočnenie zabezpečovacích prác v prípade, že stavba svojím stavebnotechnickým stavom ohrozuje život a zdravie osôb alebo značné majetkové alebo kultúrne hodnoty. Ďalej môže podľa jeho slov úrad nariadiť vlastníkovi stavby nevyhnutné stavebné úpravy, avšak iba v prípade, ak je to vo verejnom záujme – zároveň pripustil, že verejný záujem je ťažké dokázať... Fakt, že budova je v katastrofálnom stave a jej aktuálni obyvatelia ohrozujú okolie, je však asi jasný každému.
(ac)

Páčil sa vám článok?