Obnovy roka 2023: Asi najväčšia, ale aj najdrahšia bola naša radosť z fontány Družba

4.12.2023
0

Zdroj: ac

Páčil sa vám článok?

Najmenej tri veľké obnovy, do ktorých mesto investovalo značné peniaze, nás potešili v tomto roku. Prekvapuje pritom, že oživenie fontány Družba s námestím vyšlo finančne viac ako rekonštrukcia Michalskej veže a historickej Lekárne u Salvatora dohromady, vrátane kúpy vzácneho barokového mobiliára a zvyšnej polovice budovy.

Keďže primátor Matúš Vallo avizoval, že pre obrovské výpadky v rozpočte musí opäť zvýšiť daň z nehnuteľností a poplatok za odpad, zisťovali sme i to, aké práce boli pri obnove spomínaných pamiatok najnáročnejšie aj z finančného hľadiska a či prispeli takisto iné zdroje. Hoci v prípade najdrahšej obnovy, Námestia slobody s fontánou Družba, zverejňoval Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) podrobné informácie počas celého procesu, k nákladom sa vyjadril iba čiastočne a odkázal nás na magistrát. Z magistrátu nám čísla napriek opakovanej žiadosti zatiaľ neposlali, a tak zverejňujeme tie, ktoré dostal petržalský starosta Ján Hrčka od primátora v rámci odpovede na svoju interpeláciu. Keď údaje  získame, doplníme ich do článku.

Zdroj: ms

Mesto sprístupnilo fontánu Družba na Námestí Slobody v júni tohto roku. Do predtým prázdneho priestoru priniesla život, radosť z nej majú dospelí i deti. 

NÁMESTIE SLOBODY A FONTÁNA DRUŽBA: 4,8 mil. €

Rekonštrukcia Námestia slobody s fontánou Družba patrí medzi najväčšie obnovy verejného priestoru v našom meste. Fontánu vypustili pre zlý technický stav v roku 2007, práce na jej komplexnej oprave sa začali v novembri 2021 a v novej podobe ju sprístupnili v júni tohto roku. V rámci druhej fázy obnovy sa revitalizovalo i námestie.

• Financovanie: Podľa MIB stál kompletný projekt obnovy fontány Družba približne 2,4 milióna eur, pričom projekt bol spolovice financovaný aj z vládnych dotácií. K ďalším nákladom sa už MIB nevyjadril. Starosta Hrčka v rámci interpelácie dostal takéto čísla: rekonštrukcia fontány Družba stála 2 219 298 €, spevnené plochy 1 450 458 €, verejné osvetlenie a NN rozvody 1 012038 €, prieskumy a projektová dokumentácia 72 331 €, PD Rekonštrukcia Fontány Družba 52 440 €.

Celková suma za tieto práce je 4 806 565 €.

Zdroj: ms

​Rekonštrukcia Námestia slobody s fontánou patrí medzi najväčšie obnovy verejného priestoru v Bratislave.

• Aké najvýznamnejšie práce zahŕňala obnova

Fontána prešla komplexnou obnovou – po štyroch dekádach sa vyčistil Lipový kvet, pribudli nové trysky, debarierizovali sa pôvodné kaskádové bazény a zmodernizovala sa strojovňa. Po rekonštrukcii je fontána výrazne prevádzkovo úspornejšia, veľkou zmenou je tiež to, že po novom možno do nej bezpečne vstúpiť a schladiť sa. Zmodernizovalo sa takisto osvetlenie, vymenili sa rozvody, na námestí pribudla zeleň.

Zdroj: Foto Marek Velček

​Čistenie Lipového kvetu bolo mimoriadne náročné. Čistiace práce na 12-tonovom umeleckom bezplatne zastrešila spoločnosť Kärcher.

• Ktoré práce boli najnáročnejšie aj z finančného hľadiska

„Vždy sú náročnejšie rekonštrukčné práce v porovnaní s realizáciou ´na zelenej lúke´ či novostavby. Je potrebné sa vysporiadať s existujúcim nevyhovujúcim technickým stavom, a zároveň zachovať hodnoty, ktoré sú vytvorené. Nie je celkom možné porovnať jednotlivé stavebné objekty medzi sebou, prvky verejného priestoru, ako sú osvetlenie, zeleň či chodníky,“ uviedla hovorkyňa MIB Michaela Pavelková.

Najcitlivejšie sa podľa nej riešili veci súvisiace s fontánou, predovšetkým s výtvarným dielom Lipový kvet. Rovnako dôležité bolo technologické riešenie fontány, aby podávala požadovaný výkon a režim bol úspornejší, takisto detaily prevedenia jednotlivých bazénov, aby sa správne nastavilo kaskádovité prepadávanie vody.

„Nemenej dôležitá a náročná bola i realizácia terazza. Nastaviť správnu ´receptúru´ a technologický postup si vyžadoval testovanie a precíznosť v časovom prevedení. Možno menej náročné, ale s vysokým efektom pre možnosť užívania zelených plôch, bolo sprístupnenie vyvýšených záhonov formou odstránenia múrika a pozvoľného stúpania trávnika,“ doplnila hovorkyňa.

Zdroj: ms

​V rámci pamiatkovej obnovy Michalskej veže sa rekonštrukcie dočkala aj plastika archanjela Michala.

MICHALSKÁ VEŽA: 2,55 mil. €

Generálna obnova Michalskej veže sa začala v lete 2021, ukončili ju v decembri 2022 a po odstránení nedorobkov bola stavba definitívne skolaudovaná v júni tohto roku a koncom septembra sprístupnená pre verejnosť.   

• Financovanie: Sumu 579 500 € predstavovala dotácia z grantového programu Ministerstva kultúry SR Obnovme si svoj dom, zvyšok, teda 1,97 mil. € financovalo mesto zo svojho rozpočtu.

• Aké najvýznamnejšie práce zahŕňala obnova

Vzhľadom na stav stavebných konštrukcií, historických prvkov i technickej infraštruktúry išlo v prípade Michalskej veže o komplexnú rekonštrukciu. „Pamiatková obnova prebehla na vonkajších a vnútorných omietkach, kamenných prvkoch a portáloch, erbe, plastike Michala archanjela, veľkom zvone, odliata bola replika poškodeného malého zvona, obnovovali sa drevené trámové stropy, drevené a kamenné schodisko,“ upresnilo Múzeum mesta Bratislavy (MMB) s tým, že väčšina prác sa realizovala reštaurátorskými technikami.

Zdroj: ms

Nákladnou a dnes už technickou raritou bolo podľa MMB odliatie repliky poškodeného menšieho zvonu a reštaurovanie veľkého zvonu.

​Úplne nová je  podlahová krytina, nepôvodnú dlažbu zo 60. rokov vymenila materiálovo historicky bližšia ručne opracovaná povaľovka. Kompletne sa vymenila vnútorná infraštruktúra – vodovod, kanalizácia, elektroinštalácia, osvetlenie a doplnili požiarne technológie – požiarna signalizácia, evakuačný rozhlas, vnútorná štruktúrovaná (sieťová) kabeláž.

Počas rekonštrukcie, po demontáži pôvodnej viac ako 150-ročnej medenej krytiny, sa potvrdilo, že treba sanovať nahnité časti krovu a dreveného záklopu helmice a celú helmicu prekryť novou medenou krytinou vzhľadom na materiálovú degradáciu pôvodnej krytiny – objavili sa mikropraskliny na záhyboch (falcoch) medi, ktoré pri opätovnej manipulácii začali praskať vo väčšom rozsahu. Tento stav by v budúcnosti spôsobil ďalšie zatekania krovu, preto pôvodnú krytinu dodatočne vymenili za novú medenú, vo výrobe zoxidovanú do tyrkysovej farby, aby nový vzhľad krytiny medenej farby nevyvolal zmenu mestskej panorámy.  

Zdroj: ms

​Obnovený erb, ktorému vrátili pôvodné farby.

• Ktoré práce boli najnáročnejšie aj z finančného hľadiska

Podľa MMB bola veľmi špecifická samotná konštrukcia lešenia, postavená za plnej prevádzky Michalskej ulice na najmenšej možnej ploche, všetok materiál sa transportoval po lešení a vstavanej šachte pre kladkostroj. „Z technického hľadiska išlo o svojské dielo, ktoré umožnilo technickému tímu a reštaurátorom pristúpiť priamo k soche Michala archanjela. Takmer ročný prenájom konštrukcie lešenia stál desiatky tisíc eur,“ informuje ďalej mestské múzeum.

Zdroj: ms

Po novom tu nájdete aj výborné informačné panely v slovenčine a angličtine.

Reštaurátorskou výzvou bola obnova sochy Michala archanjela vzhľadom na rozsah jej poškodenia, tiež išlo o dielo prevyšujúce hodnotu 40-tisíc eur. Podobne nákladnou a dnes už technickou raritou bolo odliatie repliky poškodeného menšieho zvonu a reštaurovanie veľkého zvonu.

Položkou s najvyššou cenou materiálu pôvodom zo Škandinávie boli osobitne zoxidované medené plechy použité ako strešná krytina cibule a helmice veže. Objemovo sa najviac hodnoty prestavalo na obnove vápenných omietok a úprave detailov fasády do barakovej podoby, realizovala sa celoplošná obnova vnútorných a vonkajších omietok.

Zdroj: Marek Velček

Ikonickú Lekáreň u Salvatora otvorili koncom októbra tohto roku. Na opravu fasády mesto nemá peniaze, snaží sa ich získať z eurofondov.   

LEKÁREŇ U SALVATORA: cca 1,7 mil. €

V roku 2020 sa mesto stalo výhradným vlastníkom Adlerovko domu, kde lekáreň sídli, a začalo s rekonštrukciou priestorov. Obnovenú Lekáreň u Salvatora s historickým barokovým mobiliárom mesto (po)otvorilo koncom októbra tohto roku, po dlhých 28 rokoch.

Financovanie: Návrat lekárne Bratislavčanom financovalo mesto zo svojich zdrojov. Za odkúpenie historického mobiliára od súkromného zberateľa zaplatilo 990-tisíc €, stavebné a reštaurátorské práce vrátane projektovej dokumentácie stáli 350-tisíc € a cca 370-tisíc € bola podľa znalca cena 50-percentného podielu v dome, ktorý mesto získalo zámenou za nebytový priestor na Panskej ul. 2 a predajom skeletu vodojemu v Devíne  v podobnej hodnote.

Zdroj: TASR - Pavel Neubauer

​Mobiliár lekárne, zhotovený približne v roku 1727, sa podarilo zachrániť. Nechýbalo veľa a skončil by v zahraničí. 

• Aké najvýznamnejšie práce zahŕňala obnova

Stavebno-technické práce v budove zahŕňali okrem iného odstránenie sekundárnych konštrukcií a priečok či sanáciu zvlhnutého muriva a komplexnú výmenu infraštruktúry. Po ich ukončení nasledovala postupná montáž pôvodného historického mobiliára aj s vybavením. Inštalácia vzácneho nábytku trvala niekoľko týždňov.

• Ktoré práce boli najnáročnejšie aj z finančného hľadiska

Najväčšiu položku zo spomínanej sumy približne 350-tisíc eur  predstavovali práve reštaurátorské práce. „Išlo najmä o reštaurovanie interiérových štúk, ktoré sa rekonštruovali kompletne na strope, ďalej o reštaurovanie štvorice stropných malieb, takisto sa zreštaurovala pôvodná dlažba, reštaurovať bolo potrebné aj luster,“ uviedol hovorca magistrátu Peter Bubla.

(ac)

Páčil sa vám článok?