Na Vydrici ukončili výstavbu hrubej stavby 1. etapy, developer sľubuje atmosféru Starého Mesta

27.3.2023
0

Zdroj: Vydrica Development

Páčil sa vám článok?

Výstavba bratislavskej Vydrice dosiahla dôležitý stavebný míľnik.​ Štyri rezidenčné budovy prvej etapy už dosiahli svoju konečnú výšku. Na jednej zo striech už je glajcha – tradičný symbol dosiahnutia hornej úrovne konštrukcie budov. Ako nás v mene developera informoval Pavel Baslík, stavba napreduje podľa naplánovaného časového harmonogramu.

V projekte Vydrica v súčasnosti naplno prebiehajú viaceré stavebné práce. Začala sa realizácia kamenného obkladu múra, ktorý vymedzuje priestor medzi budovami a hradným bralom. Taktiež sa realizujú vnútorné omietky bytov, ako aj montáž vnútorných deliacich priečok. V rámci tohto roku je naplánovaná aj realizácia finálnej úpravy fasád všetkých budov, ako aj dokončenie výplní otvorov, loggií a balkónov.

Pri fasádach sa využíva priestorová modulácia jednotlivých budov tak, aby sa fasáda striedala takmer každých 25 metrov, čo má byť veľmi podobné dnešnému charakteru budov v Starom Meste. Z materiálov bude použitý najmä kameň, tehla a ušľachtilé omietky. Návštevníci Vydrice budú mať podľa developera pri vstupe do projektu pocit, že sa prechádzajú staromestskou ulicou. Plánovaný termín dokončenia prvej etapy je rok 2024.

„Vďaka dôkladnému plánovaniu a intenzívnej spolupráci s generálnym zhotoviteľom postupuje výstavba Vydrice podľa plánu,“ hovorí predseda predstavenstva spoločnosti Vydrica Development Zoltán Müller.

Zdroj: Vydrica Development

​Štyri rezidenčné budovy prvej etapy už dosiahli svoju konečnú výšku.

Prvá etapa prinesie súbor štyroch rezidenčných budov, v ktorých sa nachádza spolu 207 bytov, od malometrážnych 1-izbových až po 5-izbové mezonety. Pôjde o vysoký štandard vyhotovenia, ku ktorému patrí stropné chladenie, podlahové kúrenie, vonkajšie tienenie aj prémiové materiály na fasádach, balkónoch a terasách. Predané sú už dve tretiny bytov. V parteri rezidenčných budov sa bude nachádzať 3300 štvorcových metrov obchodných prevádzok. Prvým zverejneným nájomcom je známa značka - supermarket Yeme.

Na budúcich uliciach sa už dá prechádzať

Po dokončení Vydrice pribudnú v Bratislave tri nové ulice. Najdlhšou a najdôležitejšou bude ulica s pracovným názvom Floriánska (ide o pôvodný názov ulice). Bude začínať v blízkosti susednej štvrte Zuckermandel parčíkom, ktorý nesie pracovný názov Kempelenov park a bude pokračovať pešou zónou cez centrálne námestie s historickými pamiatkami. Na ňu nadviaže menšie námestie a ulica má vyústiť až na Rybné námestie pri Dóme sv. Martina.

„Sme veľmi radi, že sa nám v tak krátkom čase a v značne vysokej kvalite podarilo zrealizovať relatívne náročné monolitické konštrukcie objektov V1 a V2. Objekty síce nie sú vysoké, no pri realizácii sme sa stretli s množstvom zložitých konštrukčných prvkov hlavne pri napájaní na historické objekty a na hradné bralo, kde bolo jediným možným riešením kombinovanie monolitických a prefabrikovaných konštrukcií. Náročná bola aj realizácia šikmých betónových plôch na najvyšších podlažiach. Na druhej strane, samozrejme rozumieme cieľom architekta a developera zasadiť tento projekt v podhradí čo najcitlivejšie voči okolitej jestvujúcej zástavbe a s ohľadom na nekompromisné podmienky úradov, čo sa určite podarilo. Našim cieľom pre najbližšie obdobie bude v žiadanej, teda čo najvyššej kvalite, zrealizovať fasádu a postupne interiéry,“ uviedol Ing. Martin Barila, hlavný stavbyvedúci projektu zo spoločnosti STRABAG - hlavníého zhotoviteľa prvej etapy Vydrice.

V rámci prvej etapy výstavby Vydrice už prebieha revitalizácia dvoch ľadových jám - historických pamiatok z 15. storočia, ktoré budú sprístupnené verejnosti. Návštevníci si budú môcť prehliadnuť aj rekonštrukciu pôvodného Kempelenovho vodovodu alebo pripomienku pôvodných murív.
Ďalším významným krokom bude rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky Vodná veža, ktorá je majetkom magistrátu  a je jednou z najstarších pamiatok na území Bratislavy. Víťazný návrh súťaže na jej podobu vzišiel z pera architektonického štúdia Superatelier. Vodná veža bude po dokončení slúžiť na organizovanie verejných kultúrno-spoločenských podujatí.

(ts, ms)

Páčil sa vám článok?