Rekonštrukcia Konventnej ulice sa opäť rozbieha. Pred letom 2023 by mala byť hotová

31.1.2023

Zdroj: ac

Páčil sa vám článok?

V máji minulého roku sa začala komplexná rekonštrukcia Konventnej ulice. Ide o prvú časť veľkého projektu Starého Mesta – revitalizácie rozsiahlej zóny Panenská a okolie. K rekonštrukčným prácam Starého Mesta sa pripojila aj Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS). Tá využila prebiehajúcu rekonštrukciu na výmenu a modernizáciu vodárenskej aj kanalizačnej infraštruktúry pod povrchom ulice.

Práce na Konventnej ulici však začali v lete 2022 výrazne meškať, dôvodom bola najmä nesediaca dokumentácia vodárenskej a kanalizačnej štruktúry, ktorá zásadne zmenila postupové a materiálne potreby rekonštrukcie. Prijmite prosím naše úprimné ospravedlnenie za komplikácie a diskomfort spôsobený zdržaním prác.

Na Konventnej sa však opäť pracuje, čoskoro pribudne nová žulová dlažba, zelené plochy a mobiliár. Rekonštrukcia Konventnej ulice prebieha v súlade s Manuálom tvorby verejných priestorov pre oblasť Panenskej a okolie, ktorý je výsledkom odbornej diskusie a rozsiahlej participácie s obyvateľmi lokality a aktérmi v území. Autorom projektu na revitalizáciu zóny Panenská a okolie je architekt Ľudovít Urban z ateliéru URBAN.

Páčil sa vám článok?