Čo sa stalo súčasťou nového odkazu vloženého do časovej schránky v soche archanjela Michala?

20.9.2022
0

Zdroj: MMB

Páčil sa vám článok?

Takmer presne pred rokom putoval Archanjel Michal dolu z ikonickej bratislavskej stavby – Michalskej veže – s cieľom reštaurovania sochy. Pri tej príležitosti sa začala aj púť schránky starej 176 rokov, ktorá sa nachádzala v jeho hlave. Tá sa s novým odkazom navracia späť.

V priestoroch Starej radnice zažili Bratislavčania výnimočný historický moment, keď v rámci online vysielania schránku otvorili a vyňali jej obsah. Takmer po roku sa do týchto priestorov opäť všetci vrátili, tentoraz s cieľom predstaviť novú časovú schránku a spolu s ňou aj nový obsah, o ktorom mala možnosť rozhodnúť aj verejnosť prostredníctvom verejnej online ankety.

V utorok 20. septembra 2022 od 20.00 mohlia verejnosť sledovať v živom vysielaní Klarisky Diškurz – múzejný špeciál vkladanie nového obsahu do časovej schránky. O posolstve jednotlivých predmetov, ktoré sú súčasťou nového obsahu časovej schránky, zaujímavostiach spojených s ich výberom, ale aj o tom, ako pokračuje obnova ikonickej stavby Bratislavy, sa pod režisérskou taktovkou Bratislavského kultúrneho a informačného strediska (BKIS) zhováral moderátor Martin Staňo s primátorom Bratislavy Matúšom Vallom, riaditeľkou Múzea mesta Bratislavy (MMB) Zuzanou Palicovou, vedúcim Archívu mesta Bratislavy (AMB) Michalom Duchoňom a so zástupcom zhotoviteľa stavby, spoločnosti PamArch, historikom architektúry Patrikom Baxom. V priamom prenose bude schránka zapečatená akademickým sochárom a reštaurátorom kovov Stanislavom Koželom, ktorý tak uchová jej obsah pre ďalšie generácie. Živý prenos mohli ľudia sledovať cez sociálne siete - Múzea mesta Bratislavy, BKIS, Bratislava – hlavné mesto SR a YouTube BKIS.

Zdroj: MMB

Zlátenie sochy. 

„Vkladanie nového obsahu, do schránky na vrchol Michalskej veže, je pre nás silným symbolickým momentom. Stretáva sa v ňom nadšenie a záujem širokej aj odbornej verejnosti, ktorá mala možnosť podieľať sa na tvorbe tohto obsahu a robí zo schránky spoločné dielo. Súčasťou obsahu budú aj poézia slovenskej poetky Mily Haugovej a básnika Ivana Štrpku, ktorá, veríme, dáva schránke duchovný a emocionálny rozmer, symbolické povznesenie. Pre nás – Múzeum mesta Bratislavy, ktorého úlohou je spravovať a starať sa o kultúrne dedičstvo, je dôležitý záväzok v tomto pokračovať, tak aby bola Michalská veža a jej hodnoty uchované aj pre ďalšie generácie. Veríme, že obsah schránky bude zmysluplným odkazom, aspoň čiastočnou informáciou o nás, o tom, čím žijeme, aké prostredie nás obklopuje a aké hodnoty vyznávame,“ hovorí riaditeľka Múzea mesta Bratislavy Zuzana Palicová.

Zdroj: MMB

Sklené kapsule s DNA Bratislavy. 

„Nový obsah časovej schránky je výsledkom zvažovania z rôznych perspektív – snahy o kontinuitu a tradíciu, o podtrhnutie duchovného rozmeru obsahu schránky, reflexiu záujmu verejnosti a napokon praktické aspekty, ako trvácnosť materiálov alebo rozmery,“ vysvetľuje Zuzana Palicová. 

Na základe toho bol do schránky uložený nasledovný obsah:
1) výsledok verejnej ankety/hlasovania verejnosti o tom, čo má ísť do schránky: DNA Bratislavy (sklenené kapsuly so semenami stromov, vzorka pôdy, med),
2) dve básne od autorov Mily Haugovej a Ivana Štrpku,
3) listina Múzea mesta Bratislavy,
4) listina so zoznamom poslancov Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy 2018 – 2022,
5) kópie vybraných písomných dokumentov nájdených v schránke,
6) kapsula s relikviami z pôvodnej schránky,
7) medená tabuľka s menami ľudí, ktorí sú zodpovední za rekonštrukciu Michalskej veže.

„Prostredníctvom rekonštrukcie Michalskej veže, obnovy sochy Michala Archanjela či otvorenia vzácnej časovej schránky sa dotýkame histórie nášho mesta. Zároveň sme stáli pred zodpovednou úlohou – doplniť časovú schránku o nový výpovedný obsah. Ďakujem kolegom z múzea, ktorý sa k tomu postavili mimoriadne svedomito a ďakujem verejnosti, ktorá nám s touto úlohou pomohla. Vo výsledku sa do schránky, ako odkaz pre ďalšie generácie, dostali predmety, ktoré zahŕňajú identitu nášho mesta, ako napríklad vzorka z odrôd viniča z Rače či med a pôda z našich Mestských lesov,“ uviedol Matúš Vallo.

Zdroj: MMB

Relikviár s novou pečaťou a previazaním. 

Z pôvodných návrhov verejnosti boli do finále ankety o jednom z predmetov, ktorý mal byť nakoniec do schránky vložený, na základe odbornej diskusie vybrané štyri návrhy. Verejnosť mala možnosť hlasovať za niektorý z nich na sociálnych sieťach magistrátu. So 42 percentami hlasov zvíťazila kapsula s DNA Bratislavy. Do časovej schránky tak poputovali aj tri rôzne kapsuly zo zataveného skla so vzorkami:

1) Kvetového medu z Mestských lesov v Bratislave, konkrétne z ich včelnice, ktorá sa nachádza pod Horárňou v Krasňanoch. Predpokladá sa, že med sa uchová a nájde sa v skryštalizovanej forme. Ďalším generáciám by mal po rozbore priniesť informácie o súčasnom prostredí.

2) Semien stromov typických pre lesy, ktoré v súčasnosti obklopujú Bratislavu. Konkrétne bol vybraný buk lesný, lipa malolistá a hrab obyčajný, teda dreviny, ktoré sú v tejto chvíli pre tieto lesné porasty charakteristické. Semená budú síce v budúcnosti nepoužiteľné pre výsadbu, ale ako pamäťová stopa poslúžia výborne.

3) Pôdy z mestských lesov v Bratislave.

Pôvodná schránka bola zreštaurovaná Stanislavom Koželom spolu so sochou Archanjela Michala. Dobové dokumenty a predmety z nej sa teraz nachádzajú v depozitároch Múzea mesta Bratislavy. Pre uloženie nových dokumentov a predmetov s dobovým odkazom bola preto zhotovená nová časová schránka. Tá je vernou kópiou pôvodnej schránky vyhotovenou z toho istého materiálu (tepanej medi). Replika je doplnená datovaním reštaurovania (2022) s použitím nového fontu, ktorý však rešpektuje ten pôvodný. Autorom typografického návrhu vročenia 2022 je dizajnér Ondrej Jób. Na uzavretie schránky bol namiesto letovania cínom zvolený špeciálny, neutrálny silikónový tmel. „Letovanie by mohlo ohroziť nový obsah schránky – vložené dokumenty by pri vyžadovanej teplote letovania (300 stupňov Celzia) mohli vnútri schránky zhorieť,“ vysvetľuje Stanislav Kožela, ktorý schránku v priamom prenose uzavrel.

Zdroj: MMB

Časová schránka. 

Schránka po uzatvorení poputuje naspäť tam, kde bola nájdená, teda do hlavy sochy Archanjela Michala. Súsošie Archanjela Michala bojujúceho s drakom momentálne prechádza procesom zlátenia. „Pri archívnom a reštaurátorskom výskume sochy sa ukázalo, že plastika bola pravdepodobne pôvodne pozlátená, preto sme sa rozhodli pristúpiť k jej pozláteniu 23,75-karátovým plátkovým zlatom aj tentokrát,“ uvádza Patrik Baxa, historik architektúry, ktorý realizoval výskum sochy. Proces zlátenia prebieha verejne, v exteriéroch nádvoria Apponyiho paláca na Radničnej 1, a verejnosť sa naň môže prísť pozrieť do 26. septembra.

Zdroj: MMB

Rozložené dokumenty. 

Reštaurovanie sochy (súsošia Archanjela Michala bojujúceho s drakom) zahŕňalo aj doplnenie chýbajúcich častí oboch častí sochy. Podľa historických fotografií boli vytvorené kópie archanjelovho ľavého krídla a pravého predlaktia s mečom, pribudol jazyk draka a jeho ľavé ucho. Zreštaurovaná a pozlátená socha Archanjela Michala zápasiaceho s drakom bude od 26. septembra do 1. októbra verejne vystavená v rámci prezentácie v bratislavskej Starej radnici. Následne sa na nedeľu 2. októbra pripravuje jej slávnostné vyloženie na Michalskú vežu.

Zdroj: MMB

Zlátenie sochy. 

V týždni od 26. septembra od 2. októbra sa uskutoční séria podujatí Múzea mesta Bratislavy s názvom Týždeň s Michalom.
Verejná prezentácia pozláteného súsošia Archanjela Michala s drakom v Starej radnici bude doplnená sériou troch odborných prednášok obsahovo súvisiacich s reštaurovaním sochy Archanjela Michala a s rekonštrukciou Michalskej veže.
Týždeň s Michalom bude zakončený v nedeľu 2. októbra slávnostným vyložením sochy Archanjela Michala naspäť na Michalskú vežu. Tu sa skončí aj púť časovej schránky, ktorá bude do hlavy sochy Archanjela Michala vložená až priamo na Michalskej veži, po vytiahnutí jej troch častí na vrchol veže. Jednotlivé časti sochy budú pre tento účel a pre ochranu nového zlátenia odborne zabalené. Po opätovnom zložení sochy bude ako finálne ukončenie rekonštrukcie do jej hlavy vložená nová časová schránka.

(ts, ms) 

Páčil sa vám článok?