Staré Mesto pracuje na evidencii súkromných pozemkov pre nové stromy

16.6.2022

Zdroj: archív bn

Páčil sa vám článok?

Bratislavské Staré Mesto pracuje na evidencii súkromných pozemkov, na ktorých by bolo možné realizovať náhradnú výsadbu. Mestská časť totiž priznáva, že na jej území absentuje dostatok vhodných verejných pozemkov, ktoré by sa na to dali využiť. Program Môj strom v Starom Meste je podľa samosprávy výsledkom hľadania balansu medzi ideálom a možnosťami.

"Súkromníci môžu nahlásiť svoj pozemok. A v rámci konania súhlasu o výrub drevín, prípadne ak žiadateľ v rámci konania nebude mať možnosti nahradiť vyrúbané dreviny, tak priradíme pozemok z jestvujúcej evidencie," uviedol Branislav Kundrák, poverený riadením oddelenia ochrany prírody miestneho úradu.

V súčasnosti mestská časť napĺňa evidenciu pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu. Zároveň špecifikuje všetky potrebné náležitosti vrátane súhlasov spoluvlastníkov a tiež rozsahu výsadby na týchto pozemkoch.

Samospráva pripomína, že viac ako na počte novovysadených stromov a kríkov záleží na ich vhodnom umiestnení. V Starom Meste to býva náročné, napríklad aj pre inžinierske siete, ktorých ochranné pásmo je potrebné rešpektovať. Na území mestskej časti sú vhodné pozemky, zväčša sú však v súkromnom vlastníctve. Súkromníci ich môžu prihlásiť do evidencie, čím by mestská časť na nich mohla realizovať výsadbu a následnú trojročnú starostlivosť. Ide napríklad o záhrady, miesta pred domom či vnútrobloky.

"Mestská časť je povinná viesť evidenciu o pozemkoch vhodných na náhradnú výsadbu. Realita je však taká, že takéto pozemky Staré Mesto nemá. Výsledkom hľadania balansu medzi ideálom a možnosťami je projekt vytvárania evidencie súkromných pozemkov, na ktorých si ich vlastníci prajú vysadenie drevín," skonštatovala starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová.

​(tasr)

Páčil sa vám článok?