Karáčoniho palác čaká veľká rekonštrukcia, bude v ňom i škôlka

25.11.2021
0

Zdroj: Google Maps

Páčil sa vám článok?

Vláda na svojom včerajšom rokovaní schválila aj návrh na obnovu národnej kultúrnej pamiatky - Karáčoniho paláca na Štefánikovej ulici v Bratislave. Informoval nás o tom jej tlačový odbor.

V súčasnosti je palác využívaný ako administratívna budova a je v zlom technickom stave. Počas rekonštrukcie by mala prejsť zásadnou obnovou fasáda, okná a vnútorné priestory. Plánuje sa aj obnova vykurovacej sústavy a zateplenie budovy s cieľom znížiť energetické nároky paláca. Vďaka tomu sa predpokladá 30-percentné zníženie nákladov na energie. Projekt má byť podľa úradu vlády koncipovaný tak, aby spĺňal kritériá pre získanie prostriedkov z plánu obnovy.

Zámerom projektu obnovy Karáčoniho paláca je, aby opäť získal podobu pôvodnej historickej pamiatky, a to najmä zo strany Prezidentskej záhrady. Úrad vlády a kancelária prezidentky ako vlastníci paláca vytvoria spoločnú komisiu, ktorá bude viesť projekt jeho obnovy Karáčoniho paláca.

„V rámci obnovy sa plánujú priestory paláca upraviť tak, aby po ukončení stavebných prác mohlo v časti týchto priestorov vzniknúť aj predškolské zariadenie (materská škola), ktoré bude slúžiť deťom zamestnancov pracujúcich v štátnej a verejnej správe. Verím, že takto pritiahneme mladých a šikovných ľudí do štátnej a verejnej správy,“ vedúci úradu vlády Július Jakab.

Škôlka bude umiestnená na prvom a druhom nadzemnom podlaží a ráta sa s piatimi triedami pre maximálne 120 detí. Na treťom nadzemnom podlaží sa zachovajú kancelárske priestory, ktoré budú v prevažnej väčšine slúžiť kancelárii prezidentky. O škôlku už prejavili záujem ministerstvá financií, dopravy, zahraničných vecí, Národná banka Slovenska, kancelária prezidentky a mestská časť Bratislava – Staré Mesto.

„Za Úrad vlády SR sme už predbežne rokovali so stavebným úradom Bratislava - Staré Mesto, ktorý nám potvrdil možnosť realizácie obnovy fasád budovy a rekonštrukčných prác bez zásahu do nosných konštrukcií formou ohlášky,“ zdôraznil Jakab.

Celková plocha priestorov je 1 800 štvorcových metrov a odhad celkových nákladov na obnovu je 2,8 milióna eur.  V nákladoch sú zarátané rekonštrukčné práce, ochrana proti zemnej vlhkosti, obnova suterénu, prízemia, terasy a schodov, ako aj obnova a úprava prvého a druhého nadzemného poschodia a náročná tepelná izolácia podkrovia.

Predkladaná suma nákladov je orientačná a vychádza z jednotkových cien na meter štvorcový rekonštrukčných prác a z odborného odhadu konzultovaného s architektmi, ktorí majú skúsenosti s rekonštrukciami historických budov. Očakávaná dĺžka rekonštrukcie je 24 až 30 mesiacov.

(ms, ts)

Páčil sa vám článok?