Projekt Vydrica pod Bratislavským hradom už má stavebné povolenie pre 1.etapu

22.7.2021

Zdroj: Vydrica Development

Páčil sa vám článok?

Developerský projekt Vydrica, ktorý má vyrásť pod Bratislavským hradom pri Nábreží armádneho generála Ludvíka Svobodu v hlavnom meste, získal stavebné povolenie pre objekty prvej etapy. Rozhodnutie je právoplatné. Predpokladané ukončenie prvej z troch etáp investor očakáva v priebehu roka 2024

Informovali o tom zástupcovia spoločnosti Vydrica Development, ktorá stavbu realizuje. V roku 2019 spustil developer prípravné stavebné práce k projektu. Spevňoval časť hradného brala a prekladal infraštruktúru inžinierskych sietí. Po získaní stavebného povolenia avizuje, že s výstavbou prvých budov by sa malo začať už tento rok. Výstavba prvej etapy projektu sa začne na západe od Rybárskeho cechu a skončí sa na východe pri Vodnej veži. Práve Vodná veža by sa mala stať v budúcnosti centrálnym a kultúrno-spoločenským bodom celého projektu.                 

 "Obnovu najcennejšieho pamiatkovo chráneného objektu – Vodnej veže, pravidelne komunikujeme s bratislavským magistrátom. Po podpísaní memoranda, v ktorom sme sa zaviazali čo najcitlivejšie pracovať s historickou hodnotou Vydrice, pripravujeme spolu s mestom architektonickú súťaž, ktorej víťaz sa bude podieľať na budúcej podobe Vodnej veže," deklaroval Zoltán Müller zo spoločnosti Lucron, ktorá je jedným z dvoch investorov.

V štyroch nízkopodlažných bytových domoch prvej etapy bude spolu 207 bytov. Súčasťou bytových domov má byť koncept parterových retailových priestorov určený na obchodné prevádzky, reštaurácie či kaviarne. Kancelárske priestory sa sústredia do jednej budovy umiestnenej najbližšie k Nábrežiu armádneho generála Ludvíka Svobodu.

Zdroj: Vydrica Development

Projekt Vydrica má podľa investora doplniť chýbajúcu a dlhé roky zanedbávanú časť priestoru bratislavského podhradia, predĺžiť bratislavské korzo a plynulo prepojiť dunajské nábrežie s Bratislavským hradom. Územie chce developer prestavať na novú mestskú štvrť s rešpektovaním genius loci lokality. Na historickú dôležitosť majú odkazovať viaceré tamojšie historické pamiatky, ktoré investor zachová a zrevitalizuje.

"Spolu s dokončením prvej etapy odovzdáme Bratislavčanom aj kus stratenej histórie v podobe zreštaurovaných ľadových jám, kedysi slúžiacich na chladenie potravín, zrevitalizovanú pracháreň či repliku vyústenia Kempelenovho vodovodu," uviedol Müller. Wolfgangovi Kempelenovi, bratislavskému vynálezcovi, má byť v rámci prvej etapy venovaný herno-edukačný verejný park.

Spoločnosť Vydrica Development vznikla spojením dvoch spoločností, a to vlastníka pozemkov - spoločnosti Vydrica, s developerskou spoločnosťou Lucron.

​(TASR)

Páčil sa vám článok?