Vyprázdnené námestie odkrylo históriu: Čo vidíte na dlažbe pred Starou tržnicou?

23.3.2020
0

Zdroj: Marián Dekan

Páčil sa vám článok?

Námestie Nežnej revolúcie pred Starou tržnicou býva za bežných okolností plné ľudí, takže málokto si všimne tmavšie pásy na dlažbe. Viete, prečo sú tam?

Na tejto ploche stál v minulosti Kostol sv. Vavrinca a vedľa neho Kaplnka sv. Jakuba s kostnicou - do nej dnes môžu záujemcovia nazrieť raz do roka.

Základy trojloďového ranogotického kostola pred dnešnou Starou tržnicou objavil podľa Mestského úradu ochrany pamiatok (MÚOP) v roku 1935 výskum Václava Mencla. V súčasnosti je takmer celý jeho pôdorys vyznačený odlišnou farbou dlažby – to sú tie tmavé pásy, ktoré vidíte aj na našej fotografii.

Zdroj: Marián Dekan

Ako ďalej informuje MÚOP, kostol stál na predmestí mesta pred bránou sv. Vavrinca asi do roku 1531. Odborníci predpokladajú, že kostol bol v tom čase väčší ako Dóm sv. Martina. „Dôvodom jeho odstránenia bolo zabrániť nepriateľskému vojsku Turkov zaútočiť na mesto v hradbách aj z tohto kostola.  Ako dokladá rytina  zo začiatku 17. storočia, v tomto priestore sa nachádzal cintorín sv. Vavrinca, ktorý zrušili v roku 1774,“ uvádza MÚOP.

Po zverejnení článku nám doň dovolila  pridať svoju výbornú fotografiu tohto miesta čitateľka Jana. Ide o pohľad na námestie z Manderláku, odkiaľ celú plochu krásne vidno.

Zdroj: Čitateľka Jana

(ac)

Páčil sa vám článok?