Na terasách pod Hradom boli záhrady

1.12.2006
0
Páčil sa vám článok?

Pozdĺž cesty, ktorá viedla už v stredoveku zo západu na brehu Dunaja k centru mesta, sa postupne vyvinulo predmestie. Ulica, ktorá spájala prístav a brod nachádzajúci sa pri Vodnej veži pod Hradom so západnou mestskou bránou, bola známa pod menom Veľká Vydrica, na rozdiel od s ňou skoro paralelenej Malej Vydrice (neskôr Prídavkovej ulice).

Západná mestská brána sa v stredoveku volala Temná alebo Viedenská. Zbúrali ju v 70. rokoch 18. storočia. Dnes sa v literatúre spomína ako Vydrická brána.

V západnej časti ulice Veľká Vydrica, neďaleko vtedy už obostavanej ruiny Vodnej veže, postavili v poslednej tretine 18. storočia medzi meštianskymi domami výstavný šľachtický palác. Na jeho mieste stálo predtým niekoľko menších domov. Nový palác mal pomerne dlhú fasádu (9 okenných osí). Do paláca sa vstupovalo veľmi výrazným mohutným kamenným portálom, ktorý ešte zachovával barokové formy. Fasáda už bola riešená v duchu oveľa strohejšieho klasicizmu.

Medzi obyvateľmi Prešporku bol dom známy ako Kettenhaus - Reťazový dom. To preto, že pred ním stáli kamenné stĺpiky navzájom pospájané reťazami, aké sa dodnes zachovali pred Primaciálnym palácom. Mali brániť okoloidúcim vozom a kočom poškodzovať fasádu paláca. Podbránie viedlo do skoro štvorcového nádvoria. Vpravo sa z neho zamrežovanými dverami vstupovalo do reprezentačného schodiska, ktoré bolo zo západnej strany osvetlené vysokými oknami s polkruhovým záklenkom.

Vo svahu za palácom, pod Hradom, boli vybudované dve terasy, priamo prístupné z miestností zadného traktu. Terasy sa používali ako prepychová záhrada, v skleníku na hornej terase rástli aj vzácne cudzokrajné teplomilné rastliny. Na terasy záhrady sa dalo zo západnej strany dostať aj vozom zo Šťukovej ulice. Na východnej strane hornej terasy, smerom k mestu, stál vežovitý záhradný pavilón, ktorý v 19. storočí upravili v orientálnom slohu a podľa povesti vraj slúžil aj mohamedánom ako mešita.

Záhrada cisársko-kráľovského dvorného radcu slobodného pána Antona von Brauneckera patrila na konci 18. storočia k raritám mesta. Pod Pražským hradom sa terasové barokové záhrady zachovali. Bratislavské terasy zanikli spolu s Brauneckerovým palácom pred 35 rokmi v súvislosti s demoláciou Podhradia vyvolanou výstavbou Nového mosta.

Štefan Holčík
FOTO - archív a Slavo Polanský

Páčil sa vám článok?