VIZUALIZÁCIE Ako vidí bratislavské nábrežie okolia Propelleru budúca architektka študentka STU Simona?

11.1.2020
Vizualizácie Propeller

Zdroj: Simona Fischerová/STU

Páčil sa vám článok?

Nábrežie a okolie legendárneho Propelleru poňala ako oddychovú zónu, ktorá vedie úzky dialóg s mestom a je prirodzenou súčasťou mestského života. Galéria, vyhliadková veža, priestor na inštaláciu umeleckých prác, kaviareň, posedové schodisko vytvárajú priestor, ktorý prepojí mesto s riekou do jedného organického celku.

Bratislavské nábrežie je neustále diskutovanou témou. Jedným zo symbolov života na Dunaji  je nenápadná budova Propelleru od architekta Emila Belluša, nadväzujúca na Námestie Ľudovíta Štúra, ktoré sa otvára smerom k rieke. V tesnej blízkosti sa tiež nachádza niekoľko dôležitých historických a architektonických diel. Jedným z nich je ikonické premostenie SNG od architekta Vladimíra Dedečka.

"Výsledkom mojej práce je názor, ako by sa postupne mohol pretvárať obraz Bratislavského nábrežia, práve od polohy Námestia Ľudovíta Štúra. Základom návrhu je snaha o vybudovanie pešej rekreačnej komunikácie na úrovni rieky a vytvoriť silnejší dialóg medzi mestom a Dunajom. Koncept je rozvrhnutý na etapy ktoré sa prispôsobujú dnešnému stavu, až po fázu, kedy rátajú s reguláciou hladiny obtokovými kanálmi. Etapy sa vzťahujú aj na trať náplavky, ktorá sa môže v prvých fázach napájať na nábrežie Eurovey a v ďalších fázach smerom k mostu SNP. V návrhu je taktiež prinavrátená pôvodná funkcia Propelleru a ráta s lodnou dopravou naprieč Dunajom, " predstavila svoju prácu pre bratislavskenoviny.sk Simona  Fischerová, študentka Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Zdroj: Simona Fischerová/STU

​Autorka práce je Simona Fischerová, študentka STU- Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Jej projekt pozostáva z hlavného objektu, v ktorom sú umiestnené funkcie nadväzujúce na okolie, ako je predaj lístkov na lodnú dopravu, info, kaviareň, multifunkčná sála, galéria ako vysunuté pracovisko SNG, vyhliadková veža, exteriérové priestory na prezentáciu umenia, mierne schodiská na sedenie v kontexte urbanizmu, bezbariérový prístup na náplavku, vysunutý pontón, bazén na rieke, exteriérový mobiliár a pavilóny pre aktivity aj oddych.

"Budove Propelleru je prinavrátený pôvodný vzhľad, plní však funkciu vertikálnej komunikácie spájajúcu úroveň mesta s úrovňou náplavky. Návrh sa zaoberá  urbanizmom, zeleňou a dopravou s nenáročnými zmenami, " spresnila Simona.

Návrh poukazuje na možnosť vytvorenia ďalšieho úrovňového levelu s prvkami mestského charakteru. Pre návštevníka ponúka verejné priestory a vybavenosť v bezprostrednej blízkosti vody a pozdvihuje výraz Bratislava- mesto na Dunaji.

Zdroj: Simona Fischerová/STU

"Mestská časť Staré Mesto spolupracuje s Fakultou architektúry STU na základe memoranda o spolupráci. Spolupráca je aj v podobe návrhov riešení vybraných problémov Starého Mesta. Predstavený návrh riešenia nábrežia a okolia Propelleru je názorom študentky pod vedením univerzitných profesorov a pedagógov. Zadaním od Starého Mesta bolo len vymedzenie územia. Obsah a rozsah návrhov rieši fakulta primerane k náročnosti iných prác a zadaní. Práce študentov architektúry bývajú často utopistické a nerealizovateľné, ale to vôbec neuberá na ich oprávnenosti. Prinášajú svieže názory na riešenia. Predstavené riešenie invenčne pracuje s fenoménom rieky a mesta. Vytvára nový verejný priestor nábrežia a predpolie rekonštruovanej Slovenskej národnej galérie. Veľmi pozitívne vnímam, že z pohľadu mesta ostava zachovaný výraz nábrežia. Výrazná zmena je z pohľadu Dunaja, kde sa vsunutím nových funkcií ako kúpalisko, pobytové schody s galerijnym priestorom otvárajú nové možnosti pohľadu na využitie nábrežia pre ľudí," povedala nám k návrhu starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová. 

"Podporujem tento typ spolupráce a mám s ním veľmi dobré skúsenosti. Pôsobila som ako vedecká pracovníčka Fakulty architektúry STU a spolupracovali sme v minulosti na podobnom princípe s Mestskou časťou Bratislava - Dúbravka a výsledkom bolo množstvo invencnych návrhov na riešenie nového centra Dúbravka, Saratova či územia Veľkej lúka pri Technickom skle. Výborne bola vnímaná diskusia okolo návrhov študentov spojená s výstavou. Toto plánujeme aj v Starom Meste. Študenti architektúry riešia v tomto semestri viacero území a problémových časti centra. Teším sa názory mladej generácie architektov. Forma prezentácie je čisto na študentovi. Volí si grafiku aj celkový vizuál spracovania," dodala.

Zdroj: Simona Fischerová/STU

Vedúci práce sú doc. Ing. arch. Márius Žitňanský a PhD. prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD.

(nc)

Páčil sa vám článok?

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb a zobrazovať relevantnú reklamu. Zobraziť viac informácií. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.