• Staré Mesto
  • 04.10.2017 14:55

Na Šafárikovom námestí plánujú vybudovať galériu a múzeum. V podzemí

0 0
Zdroj: TASR

Nezisková organizácia Camera Obskura plánuje na Šafárikovom námestí v Bratislave vybudovať galériu a múzeum. Hlavným motívom je prezentácia fotografií tematicky zameraných na udalosti z augusta 1968.

Bratislavskí mestskí poslanci organizácii už pre tento účel schválili nájom pozemkov na 25 rokov s opciou na ďalších 15 rokov pri splnení viacerých podmienok. Vybudovanie Múzea a Galérie Camera Obskura plánuje nezisková organizácia v podzemí v parku na Šafárikovom námestí. „Múzeum sa má nachádzať na jednom z podzemných podlaží. Formou trvalej expozície chceme prezentovať dôležité dokumentárne bloky od autorov, ktorí zaznamenali významné udalosti 20. storočia očami fotografie,“ píše organizácia na svojom webe. Prvým pilierom expozície má byť fotografický dokument Ladislava Bielika z augusta 1968, ktorý vznikol práve v okolí Šafárikovho námestia. Galéria, druhé z podzemných podlaží, má zas ponúknuť návštevníkom pravidelné výstavy fotografií svetových aj slovenských autorov. 

Koncepcia múzea a galérie má vychádzať z princípu tmavej komory — camery obscury. V liste hlavnému mestu nezisková organizácia píše, že sa v auguste 2018 pripravuje medzinárodné podujatie pri príležitostí 50. výročia vstupu vojsk Varšavskej zmluvy na územie Československa. „Plánované je, aby uvedený moment za prítomnosti významných zahraničných politikov bol spojený so symbolickým poklepaním základného kameňa galérie. Predpokladom daného úkonu je zabezpečenie správnych povolení pre realizáciu stavby galérie po stupeň stavebného povolenia,“ uviedla organizácia.

Jej plány na vybudovanie galérie a múzea však nie sú nové. Projekt už bol predstavený bratislavským mestským poslancom v roku 2010 a za účelom jeho realizácie bol schválený dlhodobý nájom. Keďže na priľahlých pozemkoch na Štúrovej ulici prebiehalo budovanie električkovej trate do Petržalky, nebolo možné naplniť podmienky pre uzatvorenie nájomnej zmluvy. Zámer výstavby galérie a múzea však trvá doteraz, preto Camera Obskura chcela uzavrieť s hlavným mestom nový zmluvný vzťah.

Mestské zastupiteľstvo koncom septembra schválilo organizácii nájom pozemkov s viacerými podmienkami. Napríklad, že Camera Obskura musí predložiť do jedného roka od podpisu nájomnej zmluvy štúdiu, ktorú nechá schváliť mestskému zastupiteľstvu. Najneskôr však na septembrové rokovanie 2018. Do desiatich rokov od podpisu zmluvy má mať organizácia právoplatné stavebné povolenie a skolaudovanú stavbu na účel galérie. 

Do času začatia výstavby nesmie byť pozemok oplotený a bude využívaný ako verejný priestor. Objekt galérie bude po uplynutí doby nájmu 40 rokov prevedený do majetku hlavného mesta za symbolické euro alebo bezodplatne. V prípade nesplnenia podmienok mesta stráca zmluva platnosť.

(TASR)


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.