Na Štrkovci by mali vyrásť dva parkovacie domy, predtým tu však ešte opravia parkoviská

17.9.2023
0

Zdroj: FB Martin Chren - starosta Ružinova

Páčil sa vám článok?

Od pondelka sa v bratislavskom Ružinove začne s rýchlou opravou povrchu dvoch väčších parkovísk na Štrkovci - veľkého parkoviska pri jazere na Sabinovskej a parkoviska pred Hostincom u Deda na Drieňovej. Neskôr na tomto mieste pravdepodobne vyrastú parkovacie domy. Na sociálnej sieti o tom informuje starosta Ružinova Martin Chren.

Oprava oboch parkovísk by mala byť rýchla, naplánovaná je do konca septrembra, no mestská časť by to chcela stihnúť rýchlejšie. "Uvedomujeme si, že v oboch prípadoch to pre vás bude náročné - kvôli uzávere týchto dvoch parkovísk bude niekoľko dní parkovanie v okolí, nazvime to diplomaticky, komplikovanejšie. Obe parkoviská to však už naozaj potrebujú," uviedol Chren.

Ako vysvetlil, v oboch prípadoch pôjde len o základnú opravu povrchu, bez zmeny súčasných dispozícií parkovísk. "Aj preto, aby to bolo rýchlejšie, ale aj preto, že na oboch týchto parkoviskách pripravujeme projekty garážových domov, takže robiť veľkú investíciu by sa neoplatilo," dodal starosta.

Zdroj: FB Martin Chren - starosta Ružinova

Pri Štrkovci má ísť o parkovací dom s jedným podzemným a jedným nadzemným podlažím so zelenou strechou, ktorého účelom bude aj zveľadiť okolie jazera. Po jeho výstavbe pribudne cca. 100 parkovacích miest oproti súčasnému stavu, pre rezidentov z okolia zostane zároveň zachovaných približne 70 parkovacích miest v exteriéri. "Pribudne pešia promenáda, rozšíri a skultivuje sa verejný priestor okolo jazera. Na jeseň budeme mať dokončenú technicko-ekonomickú analýzu jeho výstavby, ktorá je jednak zákonom vyžadovaná pre tento typ verejného obstarávania, a jednak nám dá odpoveď, ako najsprávnejšie postupovať pri jeho financovaní. Na jej príprave spolupracujeme s renomovanou medzinárodnou spoločnosťou CBRE," priblížil starosta.

Projekt parkovacieho domu pri Hostinci u Dedaje aktuálne v procese posudzovania dopadov na životné prostredie (EIA). "Ide o jednoduchý polozapustený garážový dom tak, aby približne zdvojnásobil kapacitu parkoviska, ale zároveň nebol vysoký a mohutný a nijako netienil ani nevadil bytovým domom v okolí. O tom, či do jeho výstavby definitívne pôjdeme, sa rozhodneme na budúci rok podľa toho, ako zafunguje parkovacia politika. Podľa skúseností z iných častí Ružinova sa totiž môže naozaj stať, že voľných parkovacích miest bude toľko, že stavať garáž nebude potrebné. Pevne v to verím, ak sa to ale nestane, budeme mať všetky povolenia pripravené," uzavrel starosta.

(ms)

Páčil sa vám článok?