V Ružinovskej nemocnici sa v stredu uskutočnila dôležitá transfúzia

15.3.2023
Nemocnica Ružinov

Zdroj: TASR

Páčil sa vám článok?

V Ružinovskej nemocnici sa pod vedením profesora Vladimíra Ferianeca a doktorky Petry Pšenkovej vykonala intrauterinná transfúzia.

"Intrauterinná transfúzia je metóda liečby plodu, pri ktorej pomocou tenkej ihly zavedenej cez brucho tehotnej do maternice a následne do cievy v pupočníku podávajú doktori krvnú transfúziu," informuje nemocnica na svojom instagramovom profile. 

Krvná transfúzia následne cez pupočník prechádza do tela plodu. Ide o náročnú procedúru, ktorú vykonáva špecialista v materno-fetálnej medicíne a jeho tím. 

"Najčastejšie s využíva, keď plod trpí závažnou anémiou, kedy intrauterinná transfúzia predstavuje život zachraňujúci výkon pre plod - ako to bolo aj v tomto prípade," uvádza sa na profile nemocnice. 

Aj vďaka Bratislavskému kraju sa navýši kapacita miest v materských školách

Intenzívna výstavba v suburbánnych oblastiach Bratislavy bez zodpovedajúcej infraštruktúry služieb spôsobuje absenciu a nedostupnosť miest v materských školách (MŠ). Bratislavský samosprávny kraj (BSK) preto bojoval za presun alokácie v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) v prospech témy budovania kapacít MŠ. V spolupráci s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR), ako riadiacim orgánom IROP sa to podarilo.

​(ivk)

Páčil sa vám článok?