V Bratislave sa rozrastá zberná sieť červeno-bielych kontajnerov na drobný elektroodpad

25.6.2021

Zdroj: Asekol

Páčil sa vám článok?

Prvé zberné nádoby sa v hlavnom meste objavili ešte v druhej polovici minulého roka. Za krátky čas sa prostredníctvom 23 zberných nádob umiestnených v mestských častiach Bratislava – Rača a Bratislava – Petržalka vyzbieralo takmer 21 000 kilogramov drobného elektroodpadu a použitých batérií.

Vďaka správnej recyklácii vyzbieraného množstva sa ušetrilo približne 16 000 kilogramov ekvivalentu oxidu uhličitého, či takmer 2 000 000 litrov vody, ktoré by boli potrebné na získanie materiálov z primárnych surovín. Od štvrtka budú môcť nádoby na zber drobného elektroodpadu – červeno-biele kontajnery využívať aj obyvatelia mestských častí Devín, Devínska Nová Ves, Lamač a Ružinov. V prvej etape bude umiestnených 13 červeno-bielych kontajnerov, zvyšné tri umiestni spoločnosť ASEKOL SK v júli, a to v Devínskej Novej Vsi a Lamači. Spolu 16 červeno-bielych kontajnerov bude prístupných pre 100 tisíc obyvateľov hlavného mesta. Podľa konateľa spoločnosti ASEKOL SK Ronalda Blaha má takýto počet zberných nádob potenciál vyzbierať minimálne 16 000 kilogramov drobného elektroodpadu z domácností, ktorý častokrát končí v komunálnom odpade. V prípade potreby nie je vylúčené ani doplnenie nových zberných miest.

Množstvo vyzbieraného elektroodpadu sa úspešne darí zvyšovať aj Slovákom. V spoločnosti prevádzkujúcej aj na európske pomery unikátny environmentálny projekt evidujú medziročný nárast vyťaženia zberných nádob o 12 percent. Napriek rastúcim číslam na Slovensku ešte stále veľká časť starých elektrických a elektronických zariadení končí v zmesovom komunálnom odpade, kde predstavujú zvýšené riziko pre životné prostredie.

Zdroj: Asekol

​Znížiť množstvo elektroodpadu v zmesovom komunálnom odpade a uľahčiť jeho zber má práve aj projekt Červeno-biele konatajnery. „V roku 2020 sme vďaka červeno-bielym kontajnerom vyzbierali 146 tisíc kilogramov elektroodpadu a použitých batérií“ udáva Blaho zo spoločnosti ASEKOL SK. Zvýšený komfort pri využívaní červeno-bielych nádob zabezpečujú aj senzory snímajúce naplnenie. Vďaka nim môžu cez mobilnú aplikáciu obyvatelia mestských častí sledovať všetky zberné nádoby vo svojom okolí a stav ich naplnenia v reálnom čase.

Zoznam zberných miest podľa ulíc:

Devín: Hradná ulica

Devínska Nová Ves: Eisnerova, Kosatcová/ Delená, Novoveská, Š. Králika

Lamač: Malokarpatské námestie, Segnáre/ Pod Zečákom

Ružinov: Bulharská, Drieňová, Mierová, Rezedová, Ružová dolina, Seberíniho

Čo všetko patrí do červeno-bielych kontajnerov nájdete na stránke www.cervenobielekontajnery.sk

(ts)

Páčil sa vám článok?