Vedeli ste, že v Prievoze sa nachádza niekoľko národných kultúrnych pamiatok, ktoré patria do ochranného pásma?

7.12.2019
Stará radnica v Prievoze

Zdroj: odkazprestarostu.sk

Páčil sa vám článok?

Okolie prievozského kostola, vrátane bývalej prievozskej radnice spolu s figurálnymi reliéfmi budovy a s oblasťou miestnej požiarnej zbrojnice v bratislavskom Ružinove patria po novom do ochranného pásma nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok (OP NKP) na území tejto mestskej časti.

Rozhodnutie o jeho vyhlásení vydal na jeseň Pamiatkový úrad (PÚ) SR. Jeho súčasťou je zároveň vyznačenie hranice ochranného pásma a určené podmienky ochrany.

 "Územie ochranného pásma národných kultúrnych pamiatok je centrálnou časťou niekdajšej obce Prievoz. Má svoju kompozičnú os – Mierovú ulicu, hlavné námestie, kostol, radnicu a požiarnu zbrojnicu," uviedol pre TASR odborný radca PÚ SR Patrik Guldan. Poznamenal, že všetky uvedené objekty majú pamiatkové hodnoty, pre ktoré je v záujme štátu i obce zabezpečiť im ochranu, a to vrátane prostredia, v ktorom sa nachádzajú.

Súčasťou vyhlásenia OP NKP sú podmienky ochrany, ktoré platia pre všetkých vlastníkov a správcov nehnuteľností vo vymedzenom území a tiež pre mestskú časť. V praxi to bude znamenať napríklad aj to, že ak bude chcieť vlastník nehnuteľnosti v predmetnej lokalite svoju budovu upravovať, meniť tvar strechy, veľkosť okenných otvorov, farebnosť fasád či strešnej krytiny, bude musieť rešpektovať podmienky ochrany, ktoré sú uvedené a špecifikované v rámci rozhodnutia pamiatkarov. Okrem iného bude musieť napríklad požiadať o stanovisko samotný Krajský pamiatkový úrad (KPÚ) Bratislava.

Povinnosti vyplývajúce z tohto rozhodnutia platia aj pre samotnú mestskú časť a hlavné mesto, ktoré sú orgánmi územného plánovania. "V rozhodnutí o vyhlásení OP NKP sa im ukladá povinnosť premietnuť relevantné podmienky ochrany do územno-plánovacej dokumentácie zóny Prievoz-Východ," priblížil Guldan s tým, že je zákonnou povinnosťou samosprávy vytvárať podmienky potrebné na zachovanie, ochranu, obnovu a využívanie pamiatkového fondu na svojom území.

Mestská časť vníma toto rozhodnutie, ktoré je výsledkom iniciatívy poslancov ešte z minulého volebného obdobia, pozitívne. "Táto časť Prievozu si ochranu určite zaslúži a pomôže to k zachovaniu jej charakteru," skonštatovala riaditeľka komunikačného oddelenia ružinovského miestneho úradu Tatiana Tóthová.

Zadefinovanie ochranného pásma podľa nej znamená, že musí byť zachovaný charakter tejto lokality, ako aj výhľad na kostol a areál hasičskej zbrojnice a radnice. "Hovorí o maximálnej výške stavieb, hustote zástavby, o tom, ako majú vyzerať strechy a pod. A zároveň všetky investičné zámery v tejto lokalite, ako aj nadstavby či prestavby musia najskôr získať súhlas krajského pamiatkového ústavu," podotkla.

(TASR)

Páčil sa vám článok?

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb a zobrazovať relevantnú reklamu. Zobraziť viac informácií. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.