Náučný chodník Sysľovské polia je opäť otvorený. Pribudla aj rozľahlá lúka

1.7.2024
0

Zdroj: C.Š.

Páčil sa vám článok?

Sezónny náučný chodník umožní od začiatku júla do konca septembra už druhú sezónu návštevníkom nahliadnuť do srdca Chráneného vtáčieho územia (CHVÚ) Sysľovské polia. Informoval nás o tom hovorca magistrátu Peter Bubla.

V júli je prístupná trasa po pamätné miesto Laura Majer. Od augusta bude možné využívať aj posledný úsek smerujúci k obci Deutsch Jahrndorf, keďže v priľahlom lesíku ešte počas júla hniezdia sokoly kobcovité.

Chodník má okrem rekreácie aj veľmi dôležitý edukatívny význam. Na jeho vstupnom bode teraz bratislavský magistrát v spolupráci s mestskou časťou Rusovce otvára rozľahlú Rusovskú lúku. Ide o celoročne prístupnú zatrávnenú plochu, ktorá sa nachádza pred hranicou chráneného územia, a ktorá zároveň významne rozširuje možnosť trávenia voľného času v prírode pre obyvateľov mestských častí Rusovce a Jarovce.

Zdroj: C.Š.

Už druhý rok prebiehajú v území CHVÚ Sysľovské polia zmeny, ktorými sa snaží mesto Bratislava, ako partner medzinárodného projektu LIFE Steppe on border, zachrániť ohrozené vtáčie druhy, dropa veľkého a sokola kobcovitého.

Najdôležitejším opatrením pre záchranu dropa je zlepšenie jeho biotopov vytváraním trávnato-bylinných porastov a biopásov. Aj vďaka tomu tu hniezdi tento rok 10-12 dropích sliepok, v zime ornitológovia zaznamenali rekordný počet 580 zimujúcich dropov.

Výsadba drevín zase napomáha sokolovi kobcovitému. Sokoly hniezdia najmä v búdkach inštalovaných v území na rôznych miestach, celkovo ich už bolo osadených vyše 250. Náučné tabule umiestnené v okolí chodníka návštevníkom povedia omnoho viac.

Zdroj: C.Š.

„O takýto autentický zážitok pohybu v jednom z našich najcennejších chránených území majú záujem návštevníci, ktorí radi trávia voľný čas v prírode, od ktorej sme bytostne závislí“ uviedla projektová manažérka magistrátu Veronika Koníková.

„Pre miestnych obyvateľov Rusoviec má chodník najmä rekreačný význam. Priali si možnosť získať aspoň na časť roka prístup pre prechádzku či bicyklovanie sa v území, ktoré majú na dosah ruky a ktoré je pre nás zároveň výnimočné z pohľadu cennej prírody, ale aj historicky“ priblížil starosta mestskej časti Rusovce Radovan Jenčík.

Zdroj: C.Š.

Okrem sezónne prístupnej trasy však majú miestni obyvatelia potrebu tráviť voľný čas v prírode počas celého roka. Každoročne totiž narastá skupina návštevníkov, ktorí vyhľadávajú jedinečné prírodné lokality a pokoj mimo ruchu urbanizovaného prostredia. Títo návštevníci preferujú prírodné plochy, lúky, lesy, rozptýlenú zeleň v agrárnej krajine s jednoduchým rekreačným mobiliárom. Takéto možnosti na trávenie voľného času v prírode doposiaľ na západ od Jaroviec a Rusoviec chýbali. „Oblasť nachádzajúca sa tesne pred hranicou chráneného vtáčieho územia poskytuje priestor pre takéto formy celoročného pohybu. Je podobne zaujímavá na výlet do prírody ako CHVÚ Sysľovské polia, no nedochádza tu k vyrušovaniu dropov a sokolov kobcovitých. Je to dôležité, pretože kvôli častému vyrušovaniu môžu dropy a sokoly zanechať hniezdenie. Sme radi, že mesto Bratislava vytvára lákavé prírodné plochy v každej z mestských častí Jarovce, Rusovce a Čunovo. Ich cieľom je prepojiť záujmy ochrany prírody s potrebami miestnych obyvateľov a usmerniť návštevnosť tak, aby mali obyvatelia možnosti tráviť voľný čas v prírode a zároveň najcennejšie lokality ostali nerušené,“ dopĺňa Tomáš Veselovský z organizácie Ochrana dravcov na Slovensku.

Zdroj: C.Š.

V júli preto otvára Magistrát mesta Bratislavy v spolupráci s mestskou časťou Rusovce rozľahlý zelený priestor s novou výsadbou drevín a ôsmimi drevenými lavičkami, nazvaný Rusovská lúka, ktorá sa nachádza na konci Vývojovej ulice, pred hranicou chráneného územia. Ako upresňuje námestník primátora Jakub Mrva: „Zapracovali sme do nej aj pamätnú spomienku na nášho zosnulého bývalého kolegu, Andreja Kovarika. Andrej bol významnou osobnosťou v ochrane prírody a tiež iniciátorom projektu venovaného záchrane dropa veľkého a sokola kobcovitého v prihraničnom území. Venovali sme mu chodníček tiahnuci sa lúkou, ktorý pri pohľade z vtáčej perspektívy pripomína iniciály jeho mena A. K.“

Rusovská lúka má svojou rozlohou potenciál na ďalší rozvoj a umiestnenie prvkov rekreačného mobiliáru - detského ihriska, oploteného výbehu pre psy, interaktívnych ekovýchovných prvkov, prípadne prvkov pripomínajúcich tradičné využívanie územia a jeho históriu. Partneri, ktorí majú záujem participovať na jej rozvoji sú vítaní.

(ms)

Páčil sa vám článok?