V Rusovciach vznikla technická škôlka, u detí podporuje zručnosť

26.10.2022
0

Zdroj: TASR - Alexandra Moštková

Páčil sa vám článok?

Na Slovensku pribudla ďalšia technická škôlka, tentoraz v bratislavskej mestskej časti Rusovce. Technické škôlky vznikli podľa vzoru z Českej republiky, prvé technické dielne v materských školách vznikli v roku 2015 v Poprade a Prievidzi. Informuje o tom Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVAM) na svojom webe s tým, že na Slovensku sa nachádzajú zhruba tri desiatky takýchto škôlok.

"Cieľom technickej škôlky je hravou formou u detí podporovať a rozvíjať tvorivé myslenie, manuálnu zručnosť, verbálne schopnosti, ale aj analytické a technické myslenie. Je postavený na skúsenostiach z Českej republiky, kde projekt funguje už 12 rokov," uvádza sa na webe NIVAM. K podpore technických škôlok na Slovensku sa NIVAM pridal v roku 2017 ešte ako Štátny pedagogický ústav. Aj vďaka tejto úzkej spolupráci sa učitelia materských škôl mohli zúčastniť na vzdelávacom programe Technika hrou v predprimárnom vzdelávaní.

V praxi to vyzerá tak, že deti riešia jednoduché technické úlohy rozvíjajúce elementárne technické premýšľanie. Najjednoduchšie úlohy zahŕňajú výrobu modelov autíčok či lietadiel. "Deti sa učia orientovať v jednoduchých technologických postupoch a postupovať podľa zadaných schém od návrhu až po vyskúšanie funkčnosti výrobku. Náročnejšie úlohy zahŕňajú problémové úlohy, pri ktorých je dieťa podporované uvažovať induktívnym spôsobom," konštatuje NIVAM.

V dielni deti používajú skutočné kladivá, pílky, skrutkovače a ďalšie nástroje. Tie sú prispôsobené, aby boli bezpečné a aby ich vedeli uchopiť aj deti. Z materiálov sa využíva hlavne mäkké a ľahké drevo. "Deti vďaka tejto skúsenosti nadobudnú základný prehľad a zručnosti, ktoré sa dotýkajú každodenného života. Z hľadiska obsahu vzdelávania získané zručnosti a spôsobilosti vyplývajú predovšetkým zo vzdelávacej oblasti Človek a svet práce Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách," uzavreli na webe NIVAM.

Garantkou projektu na Slovensku je Iveta Radičová.

(TASR)

Páčil sa vám článok?