Rusovciam sa podarilo získať financie na revitalizáciu autobusového obratiska

2.7.2020

Zdroj: Google Maps

Páčil sa vám článok?

Autobusové obratisko v Rusovciach sa nachádza neďaleko železničnej stanice a v posledných rokoch bolo dosť zanedbávané. Zdá sa však, že to nemusí byť stav trvalý. Zástupcom tejto mestskej časti sa totiž podarilo získať z Integrovaného regionálneho operačného programu takmer pol milióna eur a chystajú sa tento priestor významne obnoviť...

"Máme pre všetkých Rusovčanov skvelú správu! Uchádzali sme sa o podporu financovania projektu revitalizácie autobusového otočiska a boli sme úspešní! Získali sme finančnú podporu vo výške 491 780 Eur, z nášho rozpočtu priložíme čiastku povinného spolufinancovania (celkové oprávnené náklady projektu sú vo výške 517 663 Eur) a môžeme sa všetci tešiť na skvalitnenie infraštruktúry verejnej osobnej dopravy pre obyvateľov Rusoviec a ostatnej cestujúcej verejnosti prostredníctvom revitalizácie autobusového otočiska, ktoré sa nachádza v tesnej blízkosti železničnej stanice a modernizácie autobusových zastávok," napísali administrátori oficiálnej FB stránky mestskej časti Bratislava - Rusovce. 

Pre zvýšenie komfortu cestujúcich bude celý areál debarierizovaný, vybudujú sa dva bezpečné priechody pre chodcov, osadia drobný mobiliár, inštalujú informačnú tabuľu a priestor osvetlia LED svietidlami a nainštalujú aj dve bezpečnostné kamery. 

Zdroj: FB Rusovce

Zároveň sa vybudujú nové autobusové zastávky s dvomi informačnými tabuľami o aktuálnych príchodoch a odchodoch autobusov, osadia stojany na bicykle, lavičky, smetné koše a ako príspevok k zlepšeniu životného prostredia chce mestská časť do lokality zakomponovať aj tri polozapustené kontajnery na separovaný odpad,
rekultivovať zeleň, zasadiť niekoľko stromov a vybudovať studňu na zavlažovanie.

"Projekt bol podporený z Integrovaného regionálneho operačného programu. Čaká nás podpis zmluvy, proces výberu dodávateľa, kontrola dokumentácie a budúci rok začneme s realizáciou projektu samotného," dodala rusovecká samospráva.

(ars)

Páčil sa vám článok?