V parku bratislavského kaštieľa v Rusovciach sa začali arboristické práce

4.11.2019

Zdroj: TASR

Páčil sa vám článok?

V parku a záhradách kaštieľa v bratislavských Rusovciach sa v pondelok začali realizovať arboristické práce. Sú súčasťou celkovej rekonštrukcie národnej kultúrnej pamiatky (NKP) a ukončené majú byť do 12 mesiacov. TASR o tom informovali z Úradu vlády (ÚV) SR s tým, že vstup do areálu nie je momentálne povolený.

 "Po úspešnom verejnom obstarávaní začal v pondelok jeho víťaz A.I.I. Technické služby s odbornými arboristickými zásahmi. Všetky zdravotné, redukčné, presvetľovacie a ďalšie orezy či úkony budú vykonávané pod dohľadom skúsených arboristov," deklaruje ÚV SR. S firmou A.I.I. Technické služby uzavrel v septembri ÚV SR podľa centrálneho registra zmlúv kontrakt za 857.040 eur. Počas prác nie je vstup verejnosti do parku povolený, úrad preto osadil v areáli tri informačné tabule.

Úrad garantuje zodpovedný prístup k všetkým stromom, špeciálne v prípade ich výrubu. "To znamená, že žiadny strom nebude vyrúbaný samoúčelne. Nevyhnutné asanácie a ošetrenia boli navrhnuté na základe relevantnej dokumentácie a inventarizácie. Jej výsledkom je tiež zistenie, že mnohé stromy sú zelené len preto, lebo sú obsypané imelom," vysvetľuje ÚV SR. Tieto stromy sú podľa neho z bezpečnostného hľadiska nebezpečné a veľa z nich je v havarijnom stave. "Park je tiež potrebné zbaviť náletových stromov, ktoré sú nahusto a aj z toho dôvodu nerastú komfortne. Naopak, niektoré stromy budú ponechané aj ako žijúce torzá," podotkol úrad s tým, že vysadených bude 114 stromov, 755 kríkov, 17.029 kusov trvaliek a 341.805 kusov okrasných cibuľovín.

Arboristické práce majú pripraviť podklad pre ďalšie úpravy parku a záhrad do ich historickej podoby tak, aby mohli byť po celkovej rekonštrukcii NKP Rusovce čo najviac využívané a navštevované verejnosťou. "Cieľom rekonštrukcie je vrátiť priestoru prírodno-krajinársky charakter. Ponechať základný koncept – striedanie zatienených plôch so stromami s rozvoľnenými zatrávnenými, pričom pribudnú trvalkové záhony v zatienených častiach na oživenie priestoru a aj veľa okrasných cibuľovín. Historicky sa vraciame do obdobia Lónyayovcov. To je rok 1906 a trošku neskôr, takže zachováme terasové úpravy, terasovú (tzv. japonskú) záhradu, vodnú vežu a podobne," povedala autorka projektovej dokumentácie a krajinná architektka Tamara Reháčková.

Zámer pokračovať v obnove NKP schválil vládny kabinet v auguste 2012. Rekonštrukcia by mala podľa odhadov stáť viac ako 75 miliónov eur bez DPH. Náklady by mali pokryť peniaze zo štátneho rozpočtu doplnené v prípade možnosti o prostriedky Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu. Návrh zabezpečenia financovania rekonštrukcie NKP Rusovce vrátane priľahlého areálu v júli 2018 schválila vláda.

Kaštieľ bude po rekonštrukcii slúžiť na reprezentatívne účely na najvyššej úrovni, čeľadník i park budú k dispozícii verejnosti, pre ktorú bude tak sprístupnených 81 percent obnoveného areálu s celkovou rozlohou 16 hektárov. V budove čeľadníka má byť i sobášna sieň, prízemie objektu poskytne priestor na múzeum, komunitné centrum a reštauráciu. Historické záhrady sa majú vrátiť do podoby, akú mali na začiatku 20. storočia. V plánoch je obnoviť zachovanú časť terasovej záhrady aj s fontánou, terasy vo východnej i v južnej časti kaštieľa, dva altánky i polkruhovú kamennú lavicu so stolom. Pribudnú i nová zeleň, osvetlenie a mobiliár.

(TASR)

Páčil sa vám článok?