• Rusovce
  • 15.06.2018 10:15

Video rekonštrukcie kaštieľa v Rusovciach: Toto si o ňom myslí komora architektov

0 0
Kaštieľ Rusovce - vizualizácia
Zdroj: youtube

Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky - kaštieľa a parku v Rusovciach za astronomických 75 miliónov eur, ktorú predstavili na Úrade vlády, vyvolala rozpačité reakcie. Prezentačné video sa stalo dokonca hitom internetu. Svoje vážne výhrady k projektu za desiatky miliónov už vyslovila aj Slovenská komora architektov.

Slovenská komora architektov vyjadruje vážne znepokojenie nielen nad kvalitou prezentovaného návrhu rekonštrukcie kaštieľa v Rusovciach, ale predovšetkým nad absenciou transparentnej verejnej architektonickej súťaže návrhov,“ vyhlásilo k prezentovanému investičnému zámeru rekonštrukcie neogotického zámockého areálu v Rusovciachpredstavenstvo komory.

Komora architektov tvrdí, že už v roku 2015 upozornila otvoreným listom Úrad vlády SR – ako generálneho investora rekonštrukcie kaštieľa, aby na výber dodávateľa projektu obnovy použil osvedčenú metódu architektonickej súťaže návrhov. Úrad vlády sa aj napriek poukázaniu na nesporné výhody súťaže návrhov rozhodol postupovať cestou obchodnej súťaže, na list SKA podpísaný jej predsedom vecne nereagoval a po dvoch mesiacoch na miesto odpovede zaslal absurdný podnet na disciplinárne konanie voči jej predsedovi. SKA sa v rovnakej veci obrátila aj na Úrad pre verejné obstarávanie, ktorý rozhodnutie Úradu vlády postupovať formou obchodnej súťaže bez relevantných odborných argumentov nerozporoval,“ uvádzajú architekti.

„Kvalita prezentovaného projektu je tak dôsledkom spôsobu jeho obstarávania. Nemáme ho s čím porovnať, iné možné riešenia nepoznáme. Architektonická súťaž návrhov hodnotená odbornou porotou je vo vyspelých kultúrach štandardným nástrojom hľadania podoby verejných investícií. Neprekvapí, že aktuálna situácia v Rusovciach je ďalším v poradí podobných zlyhaní, kedy sa inštitút verejnej architektonickej súťaže nevyužil a tým pádom premrhal potenciál investície,“ skonštatoval predseda Slovenskej komory architektov Imrich Pleidel.

Zámer budúcej rekonštrukcie odprezentovali tento týždeň na ˇUrade vlády, akcie sa zúčastnil aj architekt Jaroslav Médeš, ktorý vypracoval prvý z projektov na obnovu kaštieľa v Rusovciach už v roku 1995.

Rozpočet ráta s nákladmi 54,9 milióna eur na rekonštrukciu kaštieľa, rekonštrukcia čeľadníka je rozpočtovaná na 17,5 milióna eur a park s historickými záhradami na 3,3 milióna. „Sú to vstupné čísla, s ktorými pôjdeme do verejného obstarávania, očakávame, že súťaž vygeneruje nižšiu cenu," uviedol Peter Kostolný z Úradu vlády SR. Financovanie podľa jeho slov počíta so zdrojmi zo štátneho rozpočtu v rámci ročných tranží, prípadne s použitím grantov, napríklad fondov EHP.

Zdroj: TASR

Kaštieľ v Rusovciach s parkom je národnou kultúrnou pamiatkou evidovanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR. Je v správe Úradu vlády SR. Zámer pokračovať v jeho obnove schválil kabinet v auguste 2012.

(ms)


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.