VIDEO: V Bratislave otvorili inkluzívne ihrisko - herné prvky vyhovujú aj deťom so špeciálnymi potrebami

13.7.2021

Zdroj: VÚDP

Páčil sa vám článok?

V priestoroch Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie otvorili v utorok inkluzívne ihrisko, ktorého herné prvky sú navrhnuté tak, aby vyhovovali aj deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Odborníci v ústave tým prispievajú k podpore inklúzie na Slovensku, ktorej dôležitosť zdôrazňuje aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Inkluzívne ihrisko, ktoré je súčasťou VÚDPaP, je jedným z príkladov dobrej praxe, ako podporiť inklúziu aj na ihriskách v materských školách. "Vystavali sme ho preto, aby sme boli inšpiráciou aj pre mnohých developerov, ktorí budujú ihriská na sídliskách. K modelovej škole sa teda pripája aj modelové ihrisko," uviedla riaditeľka VÚDPaP Janette Motlová.

Herné prvky na inkluzívnom ihrisku sú navrhnuté tak, aby sa na ňom mohli hrať deti bez ohľadu na psychické či fyzické schopnosti alebo zdravotné znevýhodnenie. Skladá sa len z niekoľkých komponentov, vďaka nim však dieťa pri hre zapája všetky zmysly a popri motorickom stimuluje aj svoj senzorický vývoj. Na trampolíne môže napríklad podľa fyzioterapeutky Viery Fedorovej skákať dieťa na invalidnom vozíku, s prvkami sa zahrá aj dieťa s poruchami zraku. Ihrisko nie je otvorené pre verejnosť, zamestnanci VÚDPaP-u sú však pripravení sprístupniť ho pedagogickým a odborným zamestnancom. Pre rodičov v týchto dňoch pripravujú videometodiky, vďaka ktorým je možné dozvedieť sa viac o jednotlivých komponentoch a o tom, ako sa dajú využiť na bežných ihriskách. Súčasťou je aj senzorický chodník.

Zdroj: VÚDP

Štátna tajomníčka MŠVVaŠ pre národnostné školstvo, inkluzívne a celoživotné vzdelávanie Svetlana Síthová poznamenala, že inklúzia je bežná v každom dni. "Toto inkluzívne ihrisko je znakom toho, že nech príde na ihrisko akékoľvek dieťa, tak sa tu zahrá rovnako," povedala. Ako doplnila, z rezortu školstva sa bude podporovať debarierizácia škôl a školských priestorov. Podľa nej ide o postupné kroky k tomu k inklúzii.

Zdroj: VÚDP

Vďaka projektom inkluzívnych ihrísk sa môžu pri hre stretávať deti s telesným a zmyslovým hendikepom s deťmi, ktoré zdravotné znevýhodnenie nemajú. "Dôležité je, aby sa aj týmto spôsobom stávali rozmanitosť a inklúzia bežnou súčasťou nášho života už od útleho veku. Vďaka tomu bude naša budúca generácia tolerantnejšia, ohľaduplnejšia a empatickejšia," spresnila Motlová.

(TASR)

Páčil sa vám článok?