V Rači sa zmenili parkovacie podmienky - koľko tu zaplatíte od januára za vyhradené miesto?

29.12.2019
Zarastajúci chodník pri cintoríne Rača na Žitnej

Zdroj: Marián Dekan

Páčil sa vám článok?

V polovici decembra bolo uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača schválené Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača, ktoré prináša do systému povoľovania vyhradených parkovacích miest viacero zmien. Tie vstúpia do platnosti od 1. januára 2020...

Poslanci miestneho zastupiteľstva v Rači prijali nové VZN 10. decembra 2019 a prináša niekoľko zmien do systému povoľovania vyhradených parkovacích miest niekoľko zmien:

Okrem celodenného parkovania zavedenie dvoch nových režimov parkovania, a to denné parkovanie v čase 8:00 - 18:00 hod. a nočné parkovanie v čase 18:00 - 8:00 hod.;
Typ parkovania si určí samotný žiadateľ alebo držiteľ parkovacieho miesta,
- zavedenie novej sadzby dane v prípade len denného alebo len nočného parkovania vo výške
0,08 eur/m2
- zvýšenie sadzby miestnej dane za vyhradené parkovacie miesto zo sumy 0,09 eur/m2/deň na sumu 0,10 eur/m2
/deň v prípade nezmeneného celodenného parkovania,
- zrušenie možnosti mať vyhradené parkovacie miesto pre právnické osoby, ktoré nemajú sídlo na území Mestskej časti Bratislava-Rača,
- možnosť poskytnúť vyhradené parkovacie miesto len na jednu osobu žijúcu v spoločnej domácnosti s výnimkou žiadateľov s preukazom ťažko zdravotne postihnutej osoby.
Uvedené zmeny vstupujú do platnosti od 1. januára 2020.

Prijaté VZN sa pochopiteľne niektorým obyvateľom Rače nepáči. Napríklad pani Silvia na facebookovej stránke Priatelia Rače otvorila na túto tému diskusiu, v ktorej tvrdila, že len v októbri jej na Miestnom úrade Rača schválili vyhradené parkovacie miesto aj s určenou cenou, ktorá sa teraz nenápadne zvýši. "Ak tomu dobre rozumiem, tak ja ako domáca budem platiť 438 € a tí, ktorí tu nemajú trvalý pobyt 500€? To má akú logiku?" Pýta sa a pán Tomáš jej odpovedá: "Vy budete mať garantované svoje parkovacie miesto, kým ostatní zaplatia viac a môžu zaparkovať jedine ak nájdu voľné miesto." Jedno parkovacie miesto zaberá približne 12 metrov štvorcových. Pani Barbore sa mesačný poplatok 35 eur za jedno miesto na parkovanie nezdá až tak veľký, aj keď ona s manželom radšej investovala do kúpy vlastnej garáže za 10-tisíc eur. 

Do diskusie sa zapojil aj Matúš Čupka z Miestneho úradu v Rači, ktorý napísal: "Kedykoľvek je možné si zrušiť vyhradené parkovanie a alikvótna časť dane sa vráti späť. Čiže podstatné je stihnúť to schváliť do konca roka, aby žiadatelia dostali presný výmer dane na rok 2020. Ak s novou výškou dane nesúhlasia, tak si môžu kedykoľvek podať žiadosť o zrušenie miesta. Navyše do dnešného dňa nikto nič nezaplatil. Pokiaľ ide o výšku dane, tak vyššia je v Petržalke, Novom Meste i Ružinove. O pár mikrocentov je nižšia v Karlovej Vsi. Každopádne, vyhradené parkovacie miesta budú minulosťou po zavedení parkovacej politiky. Miesto na značku tak dostanú už len držitelia preukazu ZŤP, ktorí však majú miesta bezplatne."

(ars)

Páčil sa vám článok?

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb a zobrazovať relevantnú reklamu. Zobraziť viac informácií. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.