FOTO: Budú v bývalej budove AB Kozmetiky nové kancelárie alebo byty?

2.7.2019

Zdroj: FB M.Č.

Páčil sa vám článok?

Obyvatelia Rače sú trochu prekvapení, keď vidia, ako napreduje rekonštrukcia bývalej administratívnej budovy spoločnosti AB Kozmetika v Krasňanoch. Aj keď občania ako aj Miestny úrad v Rači dostali informáciu o tom, že charakter budovy sa po rekonštrukcii nezmení, teda v nej budú kancelárie, tak už teraz je zrejmé, že na nej robia balkóny. A to by naznačovalo, že asi skôr pôjde o bytové jednotky...

"Môžete mi niekto, prosím vás v,ysvetliť, že čo sa tu deje? Pokiaľ si pamätám, tak táto budova bola pôvodne určená na kancelárie, ktoré sa tu aj mali postaviť. Teraz to ani zďaleka nevyzerá na kancelárie, ale skôr na byty. Dnes už začali dávat aj balkóny zvonku a pre istotu dali preč aj tabuľku o stavbe a stavebnom povolení. Tá by tu však mala byť zo zákona umiestnená, aby ste si mohli prečítať základné informácie o danej stavbe," napísal na facebookovú stránku  Priatelia Rače pán Jaroslav Pullman, ktorý pridal aj aktuálnu fotografiu:

Zdroj: FB Priatelia Rače

Starosta Rače Michal Drotován k téme napísal: "Na jeseň 2018 mal stavebník tieto práce úradom povolené ako rekonštrukčné práce na ohlášku - vec, ktorú som zdelil. Robil sa tam stavebný dohľad, pošlem tam dohľad opäť. Majiteľ budovy bol viackrát informovaný, že objekt sú kancelárie a bodka. Na tie balkóny tam bolo vydané stavebné povolenie v lete 2018. Účel budovy však majú byť kancelárie a majiteľ bol jasne informovaný, že to tak aj v skutočnosti bude." Práve spomínané balkóny však v ľuďoch evokujú predpoklad, že sa budova bude využívať skôr na bývanie, lebo pre kancelárie sú balkóny prakticky zbytočné. "Predpokladám, že je tam zámer z toho napokon spraviť ubytovňu," tipovali viacerí diskutéri pod zverejnenou fotografiou.    

Tieto predpoklady potvrdzujú aj slová ďalšej panej, ktorá sa o osud rekonštrukcie administratívnej budovy AB Kozmetiky zaujímala. "Tabuľu som hľadala už pred mesiacom, keď začali robiť otvory na balkónové dvere. Nenašla som, tak som sa pýtala robotníkov z tej stavby, čo to stavajú a povedali, že internát. Tabuľu som žiadnu nevidela, teda aspoň nie pri tom vstupe od zastávky MHD.  Celú budovu som však neobchádzala," píše Dagmar.  Podľa starostu nemá celý objekt jedného vlastníka: "Majiteľka budov mimo tej výškovej budovy, kde je iný vlastník, pani Slučiakova predstavila štúdiu projektu, ktorým chcú celý areál opraviť a mať tam sídlo firmy, pripravujú to na podanie na stavebný úrad a odhadujú vypracovanie projektovej dokumentácie na dva mesiace," dodal Michal Drotován.

(ars)

Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie