MHD: Dopravný podnik modernizuje trolejbusovú trať na Dolné hony

28.2.2024
0

Zdroj: ms

Páčil sa vám článok?

Dopravný podnik Bratislava súčasne s obnovou vozidlového parku trolejbusov modernizuje aj infraštruktúru, ktorá zabezpečuje ich prevádzku. Viac nám prezradil hovorca DPB Jozef Vozár.

Obnovou v súčasnosti prechádzajú meniarne aj podzemné trakčné káble. Hoci väčšina zmien nie je viditeľná na prvý pohľad, ich dopad majú pocítiť cestujúci v podobe zvýšeného komfortu.

Nedávne nasadenie megatrolejbusov do premávky predstavuje zvýšenú kapacitu pre cestujúcich, ale aj zvýšenú záťaž na trolejovú sieť DPB. Ako predprípravu na väčšiu výpravu kapacitnejších vozidiel v budúcnosti realizuje DPB projekt Modernizácia kľúčových úsekov a prvkov infraštruktúry verejnej osobnej dopravy v Bratislave. V rámci projektu sa vymenia podzemné napájacie trakčné káble, ktoré z meniarní Ružová dolina a Dolné hony napájajú trolejbusové trate na Dolných honoch, Gagarinovej a Mierovej ulici. Viditeľnou zmenou bude zjednotenie náterov stĺpov trakčného vedenia do antracitovej farby.

"Počas jarných prázdnin, v čase nižšieho dopytu, uskutočníme na Dolných Honoch napäťovú výluku. V termíne od 2. marca 2024 do 10. marca 2024 nasadíme na linky 42, 71 a 72 náhradné autobusy, ktoré budú premávať v pôvodných trasách spomínaných liniek. Vrakunská ulica v úseku Popradská – Komárovská bude v tom čase pre individuálnu automobilovú dopravu prejazdná iba v smere na Dolné hony, v smere do centra povedie obchádzka po Kazanskej ulici. Po tomto termíne budeme pokračovať v prácach bez obmedzenia cestnej premávky," priblížil Vozár.

V apríli a máji sú postupne naplánované napäťové výluky aj na Mierovej a Gagarinovej ulici, o nevyhnutnej a dočasnej úprave organizácie MHD chce DPB  informovať v dostatočnom predstihu. Modernizáciou prejdú aj meniarne, ktoré zabezpečujú napájanie trolejovej siete. Až v štvrtine meniarní vymenia technológie za spoľahlivejšie a modernejšie.

Ukončenie modernizácie trakčných káblov a meniarní je naplánované do konca júna 2024. Projekt je financovaný z Kohézneho fondu prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

(ms)

Páčil sa vám článok?