Nová cyklotrasa má spojiť Gettingovu s Rusovskou cestou, projekt však mešká

17.6.2024
0

Zdroj: Matúš Husár

Páčil sa vám článok?

Cykloprojekt petržalská O4 spájajúca Gettingovu, Polereckého, Haanovu a Rusovskú cestu mešká, má minimálne ročný sklz.

Bratislava chystá viaceré projekty v oblasti cyklodopravy. Nie všetky úrady však v povoľovacích procesoch spolupracujú.
Bratislavskí mestskí poslanci na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva schválili materiál s názvom Akčný plán rozvoja cyklodopravy a pešej dopravy. Z neho vyplýva, že v hlavnom meste v najbližších rokoch vznikne zopár zaujímavých cyklotrás.

Na niektoré je potrebné stavebné povolenie, iné sa vyriešia prostredníctvom projektov organizácie dopravy. Jedným z takýchto projektov je aj petržalský cykloprojekt. Veľká časť všetkých projektov má byť financovaná z externých zdrojov prostredníctvom európskeho programu Plán obnovy.

Poslanec Adam Sarlós upozornil, že ani rok po podaní žiadosti o vydanie stanoviska cestného správneho orgánu na petržalský úrad sa v tejto veci nič neudialo. Upozornil na to, že cykloprojekty sú aktuálne financovateľné z externých európskych finančných zdrojov, ktoré sú však časovo ohraničené.

„Zásadnejšej prestavby sa dočká križovatka Mamateyovej a Gettingovej, kde budú vybudované priechody pre cyklistov na všetkých ramenách, čím sa zabezpečí prejazd nielen po trase O4, ale aj po skôr vytvorenej trase po Mamateyovej,“ informuje na svojej webovej stránke Cyklokoalícia.
(mc)

Páčil sa vám článok?