Vedľa električky na Farského budujú cestu. Komu bude slúžiť?

14.6.2024
0

Zdroj: cam

Páčil sa vám článok?

Určite ste si všimli, že pri električkovej trati pri zastávke na Farského ulici v bratislavskej Petržalke pracujú stavebné mechanizmy a trávnatú plochu menia na cestnú komunikáciu. Slúžiť bude pre autobusy.

Po dokončení II. etapy výstavby električkovej trate nastanú dopravné zmeny. „Dôjde aj k niektorým ďalším úpravám v sieti autobusových liniek. Podrobnosti bude DPB komunikovať v dostatočnom časovom predstihu,“ napísali nám z tlačového oddelenia magistrátu.

Aktuálne stavebník buduje pri existujúcej električkovej trati na Farského ulici novú cestnú komunikáciu, ktorá bude slúžiť pre autobusy. „V uvedenom prípade pôjde o novú cestnú komunikáciu, ktorá sa buduje za účelom stavby nového prestupného uzla autobus – električka. Cestná komunikácia bude slúžiť na otáčanie vozidiel MHD a neovplyvní automobilovú dopravu,“ odpísal nám hovorca magistrátu Peter Bubla.

Zdroj: cam

Výstavba novej cesty.

Prestupný terminál Farského sa buduje so zámerom skvalitnenia a zrýchlenia presunov medzi autobusmi a električkami v tejto lokalite. „Po dobudovaní terminálu doň DPB plánuje presmerovať všetky denné autobusové linky, čím sa podstatne skrátia pešie presuny medzi jednotlivými druhmi verejnej dopravy,“ uviedol. Pozdĺž električkovej trate, po celej jej dĺžke, by mala vzniknúť nová cyklotrasa. Nová komunikácia, ktorú dodávateľ realizuje ako prestupný uzol autobusy-električka zmenšil plochu trávnatej plochy, ktorá by v budúcnosti mohla slúžiť ako verejný park. Magistrát s takýmto zámerom aktuálne nepočíta. „V danej lokalite by sa mali vykonať vegetačné úpravy – trávnatý záhon,“ napísal nám Peter Bubla z magistrátu.

Zdroj: cam

Výstavba novej cesty.

Petržalská električka bola tiež témou májového mestského zastupiteľstva, ktoré vzalo na vedomie správu o postupe stavebných prác. Súčasťou písomnej prezentácie sú letecké snímky stavebných úsekov projektu električky. Materiál prešiel bez akejkoľvek diskusie.
(mc)

Páčil sa vám článok?