Parkovanie pre ŤZP osoby bude v Petržalke od júna spoplatnené

20.5.2024
0

Zdroj: ms

Páčil sa vám článok?

Petržalka je prvou mestskou časťou v Bratislave, ktorá schválila novú daň za parkovanie pre ťažko zdravotne postihnuté osoby. Od júna by mali za vyhradené parkovacie platiť ročne 80 eur. Nové pravidlá počítajú so zľavami.

V Petržalke je 1 122 parkovacích miest, ktoré sú vyhradené na konkrétne evidenčné čísla aút pre ťažko zdravotne postihnutých, ktorí sú držiteľmi parkovacích preukazov. Podľa poslancov sa parkovanie na týchto miestach zneužíva. Napríklad tak, že ŤZP osoba na vyhradenom mieste neparkuje, ale požičiava miesto inej osobe, alebo je vyhradené miesto prázdne a ŤZP osoba sa v mieste bydliska dlhší čas nezdržuje. K záveru o zneužívaní vyhradených parkovacích miest dospelo zastupiteľstvo bez toho, aby disponovalo údajmi o počte podaných podnetov a sťažností.

S iniciatívou spoplatniť vyhradené miesta aj pre ŤZP osoby prišlo hlavné mesto na čele s Matúšom Vallom, ktoré iniciovalo rokovania so 17 mestskými časťami. Vedúci referátu dopravy MČ Petržalka Andrej Árva uviedol, že ani dnes ŤZP osoby nemajú vyhradené miesto zdarma, pretože musia zaplatiť za osadenie značenia a zriadenie parkovacieho miesta, čo predstavuje náklady od 25 do 150 eur.
V priebehu rokovania zaznelo od poslancov, že zdanenie parkovanie pre ŤZP je v rozpore s Dohovorom OSN o osobách so zdravotným postihnutím, alebo tiež názor, prečo za niekoľkých hriešnikov majú byť potrestaní všetci.

Návrh na zmenu VZN o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Petržalka poslanci schválili. Od júna tohto roka sa zavádza daň za vyhradené miesto pre osobu s ŤZP vo výške 0,02€/m2/deň. V prípade, že ŤZP osoba v čase od 7:00 do 18.00 umožní zaparkovať na vyhradenom mieste iným vodičom môže získať zľavu 15 %.

V prípade daňovníka, ktorý predloží rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla, sa daň zníži o 50 %.
(mc)

Páčil sa vám článok?