Kradne sa už úplne všetko: Z košov miznú celé rolky s vreckami na psie exkrementy

12.4.2024
0

Zdroj: ac

Páčil sa vám článok?

Od minulého roka eviduje samospráva v niektorých lokalitách mestskej časti pravidelne krádeže celých roliek s vreckami na psie exkrementy zo zásobníkov na košoch.

Momentálne je v mestskej časti Bratislava-Petržalka osadených 332 zásobníkov na vrecká na psie exkrementy. Každá rolka s vreckami, ktorá sa vkladá do zásobníka na koši, obsahuje 500 kusov vreciek na psie exkrementy. Oddelenie správy verejných priestranstiev dokladá v pravidelných intervaloch vrecká na psie exkrementy do zásobníkov na psie exkrementy na košoch, pričom túto službu zabezpečuje raz za 2 týždne, spravidla štvrtok a piatok. Vysypanie košov prebieha v intervale 2-3x týždenne.

Poskytovanie vreciek je nad rámec povinností obce. Táto služba je benefitom pre psíčkarov. Mestská časť k nemu pristúpila z dôvodu, aby zabezpečila väčší komfort držiteľov psov a uľahčila im plnenie hygienickej povinnosti, ktorá im vyplýva zo zákona, aj z platného VZN.

Zdroj: ac

Niekto kradne celé rolky s vreckami.

„Ak ste teda svedkami odcudzenia celej rolky, neváhajte bezodkladne kontaktovať Mestskú políciu na bezplatnom čísle 159. Ich konaním totiž nedochádza len k odcudzeniu týchto roliek, ale aj k poškodeniu koša. Vzhľadom na vyššie uvedené, mestská časť z technického, ale hlavne z finančného hľadiska, po odcudzení roliek, nemôže zabezpečiť ich náhradné doplnenie,“ informuje samospráva. Zároveň pripomína, že po zaevidovaní psa a úhrade dane poskytuje mestská časť benefit vo forme balíčka vreciek (vrátane 12 náhradných roliek) a zásobníka na psie exkrementy v tvare kostičky (1x ročne), ktorý je možné si pripevniť napr. na vôdzku a mať ich tak vždy po ruke. Tento balíček si môžete prevziať po zaplatení dane za psa na Miestnom úrade Petržalka – Kutlíkova 17, na referáte životného prostredia (4. poschodie, dvere číslo 418).
(pn)

Páčil sa vám článok?