Penta predstavila detaily projektu Southbank na južnom brehu Dunaja

26.3.2024
0

Zdroj: southbank .sk

Páčil sa vám článok?

Investorská spoločnosť Penta Real Estate predstavila detaily projektu Southbank na území bratislavskej Petržalky. Vyrásť má na južnom brehu Dunaja medzi Starým mostom, Mostom Apollo a Prístavným mostom.

V najbližších týždňoch chce predložiť dokumentáciu pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA). Projekt bude rozdelený na etapy, začiatok výstavby prvej z nich je plánovaný koncom roka 2026. Prioritou má byť ochrana životného prostredia.

Pozemky projektu Southbank sa totiž nachádzajú v blízkosti územia európskeho významu Bratislavské luhy, ktorého súčasťou je aj chránený areál Soví les. "Projekt však do týchto území nijakým spôsobom priamo nezasahuje a je od nich oddelený protipovodňovou hrádzou a trvalými trávnymi porastmi," ubezpečuje spoločnosť.

V oblasti flóry boli napríklad identifikované ekologicky významné stromy a fragmenty lužného lesa. V rámci fauny identifikovali odborníci napríklad včelu, ktorá síce nie je druhom európskeho významu, ide však o vzácny a málo preskúmaný druh. Realizovať sa majú tiež opatrenia na presklených fasádach budov, ktoré budú rešpektovať migračné trasy vtákov, aby sa minimalizovalo riziko ich nárazu.

Zdroj: southbank .sk

Projekt ​Southbank.

Séria konkrétnych odporúčaní a zmierňujúcich opatrení sú výsledkom niekoľkomesačných terénnych prieskumov. Riešiteľský kolektív pozostával z členov Botanického ústavu a Ústavu zoológie Slovenskej akadémie vied, katedry zoológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského a z Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia.
Projekt bude rozdelený do viacerých etáp, pričom realizácia podobného rozsahu počíta s časovým harmonogramom približne na desať rokov. Momentálne je v rámci architektonickej štúdie v príprave prvá etapa. Nachádzať sa má na pozemkoch západne od Mosta Apollo a priniesť má päť rezidenčných objektov doplnených o jednu kancelársku budovu.
Na územie bola v roku 2022 vyhlásená medzinárodná architektonicko-urbanistická súťaž, víťazom ktorej sa stali zahraničné architektonické ateliéry Snöhetta a Studio Egret West v spolupráci s lokálnym ateliérom gro architekti. Architektonický návrh pracuje zároveň s verejnými priestormi či fragmentmi existujúcej zelene a terénom. Tým umožňuje vznik ďalších ťažiskových bodov územia vo forme tzv. bowls.

Zdroj: southbank .sk

Projekt ​Southbank.

Projekt pracuje s koncepciou piatich bowlov. Herný bowl a oddychový bowl sú umiestnené pri hrádzi a maj poskytovať možnosti pre aktívny oddych. Lesný bowl má prostredníctvom zelene oddeliť verejný priestor od dopravného uzla pod Mostom Apollo. Kultúrny bowl bude ukončením veľkého centrálneho parku smerujúceho z územia Nového Lida a piaty, športový bowl, aktivuje priestor pod Mostom Apollo v tesnej blízkosti hrádze.
Navrhovaný projekt si vyžiada zmenu územného plánu. "Pôvodný územný plán je starý takmer 20 rokov a potreba jeho zmeny je nevyhnutná pre vybudovanie kompaktného a pešieho tzv. 15-minútového mesta," skonštatoval výkonný riaditeľ Penta Real Estate Slovensko Juraj Nevolník.

Dôraz sa má klásť na pešiu, cyklistickú a verejnú dopravu či urbánnu zeleň, reaguje sa tiež na aktuálne výzvy spojené so zmenou klímy. Do územia sa má tiež zaviesť električka. Zmenou sa má taktiež rušiť obtokový kanál Dunaja v inundačnom území, ktorý nie je podľa spoločnosti z vodohospodárskeho hľadiska potrebný, ale neumožňoval zachovanie vodáckeho športu.
Investor plánuje zatraktívniť časť územia projektu Southbank ešte pred začiatkom výstavby, a to ešte tento rok.

(TASR)

Páčil sa vám článok?