Dá sa matematika učiť v prírode? V tejto petržalskej škole bez problémov

21.5.2023
0

Zdroj: Neškola

Páčil sa vám článok?

Ak uvidíte vonku doobeda ´hrať sa´ skupinku školopovinných detí, nečudujte sa. Možno sú z Neškoly, ktorá využíva prírodu ako herňu, učebňu aj oddychovú zónu.

Neškola je unikátny projekt v Petržalke, neškoláci sú študenti na domácom vzdelávaní, ktorí dvakrát do roka absolvujú komisionálne skúšky na svojej kmeňovej škole. Základnými princípmi školy, ktorá prvú prvácku triedu otvárala v septembri 2021, sú rešpektujúci prístup, komunita, príroda a inovatívne vzdelávanie. Aj preto ich stretnete vonku aj vtedy, keď iné deti sedia v škole v lavici.

„Skúsenosť nám potvrdzuje, že učenie vonku je pre učiteľa aj deti veľmi prínosné,“ hovorí zakladateľka a riaditeľka Neškoly Viera Mojzešová. „Exteriér je pre deti veľmi inšpiratívny a pri správnom vedení sa v ňom môžu veľa naučiť. V rámci prvouky napríklad s Bingo vypĺňacím hárkom objavujeme prvky krajiny, testujeme čistotu vody v Draždiaku či meriame rozmery ihriska. Pri slovenskom jazyku deti vytvárajú z prírodnín písmená, kreslia do piesku, alebo majú čitateľské dielne v tieni stromov. Do tajov logiky sa ponárame prostredníctvom piškvoriek s kamienkami a šiškami, vytvárame geometrické obrazce kriedami, alebo riešime príklady zavesené na stromoch.“

Pre žiakov je zmena prostredia prínosná – sú na čerstvom vzduchu, plnia praktické úlohy, ktoré sú pre nich zaujímavé prostredím aj prevedením a zvyšujú tak ich motiváciu pracovať. A pridanou hodnotou je budovanie vzťahu detí k prírode. „V duchu hesla ´čo mám rád, to chránim´, sú deti citlivejšie na negatívne zmeny v prostredí a rady ich napravia pri zbieraní odpadkov. Lepšie rozumejú tomu, že priestor, v ktorom sa pohybujem, tvorím a oddychujem, treba chrániť.“

Druháci píšu prvákom

V apríli prebiehalo prihlasovanie detí do prvého ročníka. „V Neškole sa budúcim prvákom prihovárame už počas letných prázdnin. Posielame im poštou list s informáciami adresovanými deťom, veď ony budú denne v škole, nie rodičia , čo ich čaká v prvý školský deň alebo čo nabaliť do školskej tašky,“ vysvetľuje riaditeľka. „V obálke prváčik nájde aj personalizovanú pohľadnicu od druháka s detským odporúčaním, na čo sa môže do školy najviac tešiť.“
Aj prvé mesiace školského roka sa zameriavajú na aktivity, ktoré súvisia so zoznamovaním sa detí navzájom, porozumením režimu a pravidiel školy. Cez zážitkové aktivity postupne vytvárajú tímového ducha triedy tak, aby boli deti naladené na spoluprácu a vzájomnú pomoc namiesto súperenia. Až potom začína samotné učenie sa.

Prepájanie tried

Ako z detí, ktoré nie sú v rovnakej triede, spraviť komunitu, ktorá je vnímavá? „V Neškole cielene prepájame rôzne triedy navzájom. Realizujeme aktivity, pri ktorých sa deti naučia mená svojich starších aj mladších spolužiakov, cez zážitkové programy objavujú, čo majú rady a čo nie, čo ich spája a čím sa môžu obohatiť. Raz týždenne začínajú naši prváci a druháci deň spolu. Spoločným ranným kruhom, kde sa spolu zahrajú, naladia sa a budujú rovnocenné vzťahy, pri ktorých nezáleží na tom, kto patrí do ktorej triedy. Takto nájdete v stredu ráno skupinku prvákov sedieť okolo druháka, ktorý im číta príbehy. Prváci sú motivovaní dosiahnuť to, čo starší kamaráti, druháci si trénujú čítanie a spoločne strávia kvalitný čas pri príjemnom príbehu.“

V Neškole však pravidelne spájajú deti aj v poobedných rozvojových blokoch. „Tento program je zážitkový, zábavný a tvorivý, a to je ideálna príležitosť na to, aby tu interagovali deti zo susedných tried. Spoločne vyrábajú šarkany, hračky z odpadového materiálu v rámci ekovýchovy, alebo si pripravujú výrobky na komunitný Neškolácky trh pre rodičov,“ vymenúva riaditeľka. „Pri spoločnej práci na projektoch prepájame mladšie a staršie deti a hoci by sa na prvý pohľad mohlo zdať, že bude ten mladší vždy ťahať za kratší koniec, práve tu sa ukazujú rôzne talenty detí. Prvák ktorý sa vyzná v nerastoch, hudobnom nástroji, je skvelý v matematike či dokáže podporiť, je veľkou podporou pre staršieho, ktorému chýbajú práve tieto zručnosti.“

(vm)

Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie