Zisťovali sme: Je v poriadku, keď táto dlažba končí v trávniku?

21.1.2023
0

Zdroj: in

Páčil sa vám článok?

„Je toto na Vavilovovej navádzacia lišta pre nevidiacich? Prečo končí v trávniku?“ S touto otázkou sa na nás obrátila čitateľka Hana.

Pre vysvetlenie, tento prvok slúži na oddelenie cyklotrasy a chodníka pre peších. Je totiž súčasťou cyklotrasy č. 13 – Rusovská cesta – Černyševského – Lávka Einsteinova, ktorú realizuje mestská časť.

„Ide o chodník s dlažbou, ktorá selektuje peších od cyklistov. Tzv. bublinková je pre peších, vodiaca je zas pre cyklistov. To, že v oblúku končí táto dlažba, je v zmysle odsúhlasenej projektovej dokumentácie stavebným úradom v stavebnom konaní. Zákazka nateraz nie je skolaudovaná a odovzdaná, preto máme za to, že je to stále ´stavenisko´. Všetky ostatné práce na dokončení budú realizované až pri vhodných poveternostných podmienkach a vyšších teplotách. Rovnako tak bude doplnené aj vodorovné a zvislé značenie,“ informoval nás Dávid Pavlík, odborný referent referátu komunikácie mestskej časti.

Zdroj: in

Nech vyzerá tento prvok na chodníku akokoľvek zvláštne, je v poriadku. Chybu budú robiť skôr chodci, keď nebudú po doplnení značenia kráčať po ľavej strane.

O tejto cyklotrase sa hovorí od roku 2019, v roku 2020 si vtedajší poslanci mysleli, že bude zrealizovaná ešte v danom roku. Mestská časť vypísala v septembri 2022 verejné obstarávanie na túto kilometrovú cyklotrasu za sumu vyše 99-tisíc eur. Jej úlohou je spojiť cyklotrasu pri Chorvátskom ramene a nadjazd nad Einsteinovou ulicou.

(in)

Páčil sa vám článok?