Eko návštevníkov petržalského cintorína pribúda. Viete, ako ich spoznáte?

21.11.2022
0

Zdroj: (in)

Páčil sa vám článok?

„Veľmi sa tešíme, že konečne zrekonštruovali toalety. Už to bolo nevyhnutné,“ hovorí mi manželská dvojica, ktorí oslovím na petržalskom cintoríne. „Len k tým košom je to ďaleko. Niektorí návštevníci to preto riešia tak, že svoj odpad len ´preklopia´ vedľa...“

Aj brána cintorína prechádzala počas našej návštevy v polovici októbra opravou. Spred vchodu konečne zmizli polozapustené kontajnery, ktoré boli veľmi nešťastne umiestnené. Kvôli blízkym stĺpom vysokého napätia ich auto s rampou nemohlo vysýpať. Pohrebníctvo Marianum, ktoré má cintorín v správe, presunulo aj kontajnery spred domu smútku, pretože bolo nedôstojné lúčiť sa s blízkymi rovno pri odpadkoch. V čase našej návštevy bol na parkovisku ešte otvorený zelený kontajner. Po Dušičkách by ste ho tam však už nájsť nemali.

Menšie kontajnery nebudú. Dôvod?

Pri dome smútku práve robotníci finišovali s obnovou toaliet. „Boli realizované nové obklady a dlažby, osadená nová sanita, vymaľovanie, osadenie nových dvier a okien. V rámci opravy toaliet pre návštevníkov sa realizovalo aj oprava a výmena vodovodnej prípojky, vďaka čomu bude možné využívať toalety celoročne,“ informovala nás Katarína Šemberová vedúca oddelenia komunikácie a obchodu Marianum-u. Okrem týchto opráv bola realizovaná aj drobná oprava priestoru pre obslužný personál cintorína. Kompletná rekonštrukcia domu smútku sa plánuje až v roku 2024.

Zdroj: (in)

Čerstvo vynovené toalety.

Na bočnej strane domu smútku sú kontajnery na separovanie siedmich komodít odpadu. Všetky pekne pospolu. Viacerí ľudia, ktorých som oslovila, by ich privítali bližšie. Filozofia Marianum-u má však svoju logiku. „Snažíme sa priviesť ľudí k triedeniu odpadu. Cintorín Petržalka patrí k menším cintorínom a dostupnosť k stojisku na separovaný odpad je v prijateľnej vzdialenosti z každej strany,“ vysvetľuje Katarína Šemberová. „Zároveň sú na cintoríne k dispozícii tri kompostéry, kam môžu návštevníci vyhadzovať biologicky rozložiteľný odpad – kvety, lístie, burinu a podobne, bez umelých prvkov. Práve bio odpad tvorí až 58 percent z celkového odpadu vznikajúceho na cintorínoch a tieto kompostéry sú prístupnejšie aj pre vzdialenejšie časti cintorína. Toto sú hlavné dôvody prečo zatiaľ nezvažujeme s umiestnením menších kontajnerov.“

Zdroj:

​Kontajnery.

Stávalo sa, že keď sa zelený kontajner pred vchodom naplnil, začala sa okolo neho tvoriť skládka. Marianum preto ľudí vyzývalo, aby tých 63 metrov k domu smútku spravili. A dali si námahu aj so separovaním. „Ľudia potrebujú nejaký čas, aby si zvykli na triedenie odpadu aj na cintoríne v Petržalke. Niektorí, žiaľ, vyhadzujú odpad bez toho, aby riešili čo kam patrí. Skúsenosť z cintorína Vrakuňa nám však ukazuje, že návštevníci cintorínov si vedia osvojiť separovanie odpadu. Na tomto cintoríne nám už triedenie odpadu funguje veľmi dobre,“ hovorí Katarína Šemberová a je vďačná za každého návštevníka, ktorý odpad vyhadzuje do správneho kontajnera. Tvrdí, že pribúda aj tých, ktorí využívajú pri výzdobách hrobov skôr prírodné materiály, v prípade sviečok uprednostňujú sklenené kahance a sviečky zo včelieho vosku, či rastlinných materiálov a snažia sa vyhýbať plastovým dekoráciám.

Zdroj: Marián Dekan

Zadný vchod je stále v hre

Na cintoríne Petržalka je ešte dostatok miest na pochovávanie. Napriek tomu Marianum aktuálne analyzuje možnosti rozšírenia pohrebísk, ktoré má v správe, vrátane cintorína Petržalka. Pán, ktorého oslovím pri jednom z hrobov mi hovorí, žeby prospelo aj okoliu cintorína, keby sa rozšíril smerom k Bratskej. Zmizol by neporiadok a zrejme aj ľudia bez domova, ktorý aktuálne túto lokalitu vyhľadávajú. A pribudnúť by konečne mohol aj zadný vchod na cintorín. „Možnosť zadného vchodu, kompletnú rekonštrukciu domu smútku, prípadné rozšírenie cintorína Petržalky plánujeme v jednom období,“ dodáva vedúca oddelenia komunikácie a obchodu Marianum-u s tým, že keď bude táto problematika aktuálna, budú ju prerokovávať s MČ Petržalka.

(in)

Páčil sa vám článok?