Aký bude osud petržalského „bunkra“ pri kaplnke?

19.11.2022
0

Zdroj: (in)

Páčil sa vám článok?

Vedeli ste, že neďaleko Kaplnky sv. Kríža v Starohájskom lesíku sa nachádza niekoľko metrov dlhá pivnica? Mnohí ju volali aj „bunker“, lákala deti aj ľudí bez domova.

Mesto vstup do nej nedávno zamedzilo. „V súvislosti s uvedeným bunkrom v Starohájskom lesíku sme vykonali technickú obhliadku a zrealizovali zabezpečenie bunkra proti vstupu osôb a najmä s ohľadom na bezpečnosť návštevníkov tejto lokality,“ informovala nás hovorkyňa magistrátu Dagmar Schmucková. Otvor zadebnili tak, aby v budúcnosti bolo možné bunker sprístupniť a následne opraviť.

Podľa Miroslava Košírera z OZ Zachráňme petržalské bunkre nejde o bunker v pravom slova zmysle. „Vojenský objekt ,,bunker“ má iné parametre - hrubé železobetónové steny a to hlavne strop. Pri kaplnke ide skôr o pivnicu, ktorá vraj bola súčasťou neďalekej Horárne,“ povedal nám, pričom dodal, že si v nej vie po úprave predstaviť miesto pre nejakú komunitu.

Problém však je, že objekt nikomu nepatrí. V odpovedi na interpeláciu poslanca Milana Vetráka mesto píše: „Stavba bunkra nie je evidovaná v údajoch katastra nehnuteľností a nie je evidovaná ani v majetku HMBA, a preto podľa nášho názoru ide o stavbu neznámeho vlastníka.“

Otázka tiež je, či by sa akákoľvek svetská aktivita v tomto priestore nebila s pripravovanou rekonštrukciou priestoru. Kaplnku a jej okolie čaká totiž premena na sanktuárium, čo je akýsi chrám pod oblohou. Vlastníkom kaplnky je farnosť na Daliborom námestí, ktorá získala od mesta časť pozemku okolo nej do prenájmu. (Pozemok, kde je bunker, do ich prenájmu už nepatrí. Pozn.red.)
Na kaplnke z roku 1809 sa ráta so sanáciou základov, opravou fasády, stavebnými úpravami aj elektroinštaláciou. Okolo nej navrhujú vysadenie tují. Nasledovať bude sanktuárium. V kruhovom výseku, oddelenom od okolia živým plotom, pribudne 59 lavičiek z dreva na kamenných podstavcoch, mobilný oltár na podujatia ako omše, okolo ktorého bude dlažba. Po obvode priestoru sa plánuje verejné osvetlenie a krížová cesta a počíta sa aj s ozvučením a zabezpečovacím systémom. Plán realizácie je budúci rok.

Zdroj: (in)

Z dôvodu bezpečnosti mesto vstup do "bunkra" dočasne znemožnilo.

Ako poslanca Vetráka informovalo mesto, v oblasti Starohájskeho lesíka rieši prioritne bezpečnosť návštevníkov. V lete odstraňovalo dreviny v havarijnom stave a tiež vyvrátené dreviny z vychodených ciest. Aj to je súčasťou projektu „Revitalizácia a rozvoj lesoparku Petržalka“.
Deti si však môžu bunkre v lese užiť aj bez toho pri kaplnke. A to vďaka Neškôlke, ktorá ich v priľahlom lesíku vytvorila, nielen pre svoje deti, viacero. (in)

Páčil sa vám článok?