Čo ste nevedeli o Škole umeleckého priemyslu animovanej tvorby

22.11.2022

Zdroj: Škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby

Páčil sa vám článok?

V bratislavskej Petržalke už 22 rokov pani Mgr. Viera Zavarčíková vedie unikátnu školu s nevšedným materiálno-technickým vybavením.

Učia na nej poprední odborníci z praxe, ako napríklad režisér animovaného filmu Ing. arch. Jaroslav Baran, animátor Ing. Karol Holubčík,  fotograf Mgr. art. Matúš Zajac, výtvarník Mgr. Ján Mózer a mnoho ďalších. Na tejto skole sa prvý krát na Slovensku, po veľkom úsilí, začali vyučovať výtvarno-technické študijné odbory ako Animovaná tvorba (2001), Graficky dizajn (2004)... neskôr Fotografický dizajn, Obrazová a zvuková tvorba - kamera, zvuk, strih a Odevný dizajn, a vytvorili sa aj prvé multimediálne učebnice pre vnútorne potreby SŠUPAT, ako Počítačovej animácie a Počítačovej grafiky, Dejiny výtvarnej kultúry (pravek, starovek, stredovek, novovek), Dejiny animovanej tvorby, Dejiny filmu, Dejiny fotografie a Dejiny odevného dizajnu. Škola je vypiplaná od základu. Veľa úsilia pani zriaďovateľky sa premietlo do úspechov žiakov na domácich aj zahraničných súťažiach a uplatňujú sa doma aj v zahraničí vo firmách, niektorí si dokonca sami zakladajú vlastné podnikanie.

Zdroj: Škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby

Foto: Ocenená Veronika Valentová - Talentovaná mládež 2021

Z úspechov študentov spomeniem v posledných rokov len niekoľko:

  • V roku 2020 žiaci školy obsadili všetky tri prvé miesta na súťaži CINEAMA 2020: 3. miesto: Neuro - Matej Vančo, 2. miesto: Predávkovanie/Overdose - Jakub Bondor, 1. miesto: Uga veľká sestra - Ema Kraščeničová.
  • V roku 2021 bola ocenená študentka Veronika Valentová na slávnostnom podujatí Talentovaná mládež 2021. Ocenenie si prevzala spolu s pedagógom Ing. Štefanom Kováčikom.
Zdroj: Škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby

Foto: Ocenený Hugo Kollár, Danzamea 2022 - SLOVAK PRESS PHOTO 2022

  • V roku 2021 IGRIC ZA ANIMOVANÚ TVORBU získala Andrea Pátková a Veronika Valentová za vtipné a originálne spracovanie témy a znamenitú dynamickú animáciu vo videoklipe Problémy s problémami legendárneho slovenského jazzového speváka Petra Lipu.
Zdroj: Škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby

Ocenené Andrea Pátková a Veronika Valentová – Igric za animovanú tvorbu

  • Študentka Andrea Pátková spolu s Adamom Čurkom si prevzali v roku 2022 taktiež ocenenie IGRIC „TVORIVÁ PRÉMIA“ za  maturitný animovaný  film "Zadig". Bol to animovaný videoklip pesničky Petra Lipu. Pedagogicky ich viedol Ing. arch. Jaroslav Baran.
  • Film “Zadig” zabodoval aj na festivale “Best film award v Londýne v sekcii “Best short film award ako najlepšie hudobné video 2022.
  • V rámci medzinárodnej súťaže SLOVAK PRESS PHOTO 2022 porota ocenila dvoch stredoškolákov Huga Kollára a Mátyása Szinghoffera zo Súkromnej školy umeleckého priemyslu animovanej tvorby v Bratislave pod pedagogickým vedením Mgr. art. Matúša Zajaca.
  • Žiačka Karin Veselá získala v roku 2022 špeciálnu cenu v súťaži Týždeň vedy a techniky s fotografiou na tému "Vynálezy bez dátumu spotreby" pod vedením pani učiteľky Mgr. Kataríny Lazarovej.
Zdroj: Škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby

​Foto: Ocenená žiačka SŠUPAT Karin Veselá v súťaži Týždeň Vedy a techniky

17 rokov Škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby usporadúva medzinárodnú súťaž animovaných filmov stredných škôl ANIMOFEST. Jeho zakladateľkou je zriaďovateľka školy Mgr. Viera Zavarčíková.

Postupne pribudli ďalšie súťaže:

Zdroj: Škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby

Foto: ANIMOFEST 2022 – víťazi a členovia poroty

Zdá sa, že je všetko ako má byť. Škola funguje perfektne. Ale nie je to celkom tak. Žiaci nemajú sprístupnenú vlastnú školskú jedáleň, stravujú sa v susednej základnej škole. Od roku 2004 pani zriaďovateľka žiada Miestny úrad Petržalka o prenájom priestorov školskej jedálne, ktorý bol na tento účel skolaudovaný. Priestor má v prenájme podnikateľ, ktorý ho využíva na iný účel. Ako šatne a sklad materiálu pre tenisový kurt. Pritom nebol by vôbec žiadny problém v areáli školy postaviť tieto zariadenia. Pani zriaďovateľka je ochotná priestory jedálne, nachádzajúce sa v budove školy obnoviť a zrekonštruovať na vlastné náklady na pôvodný účel - školskú jedáleň. 

Škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby je Zelená škola. Žiaci separujú odpad, chodia pravidelne čistiť Petržalské zákutia, sadia stromčeky, pomáhajú v Slobode zvierat venčiť psíkov, ale v oblasti vlastného stravovania je vedenie školy bezradné.

Pritom v dolných vstupných priestoroch školy sa nachádza skolaudovaná jedáleň. Pýtame sa a nechápeme, prečo poslanci opäť zahlasovali proti záujmu žiakov a ich znepokojených rodičov. Odpoveď nevieme. Veľmi by sme sa radi dozvedeli, aké dôvody vedú Petržalský miestny úrad k preferovaniu podnikateľa pred potrebami študentov SŠUP animovanej tvorby? Pani zriaďovateľka by veľmi chcela, tak ako poskytuje žiakom jedinečné kvalitné vzdelávanie, zabezpečiť im aj čo najkvalitnejšiu chutnú stravu podľa najnovších trendov zdravej výživy, o čom sa dnes veľmi diskutuje.

Ja ako pedagóg, PR manager som skoro 5 rokov bol členom teamu tejto školy. A musím zopakovať, že je unikátna a zabezpečenie stravovania mládeže je prioritné a preto by sa verejnosť mala o tomto probléme dozvedieť.

(Autor článku: Mgr. art. Ján Slovák)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

PR - sponzorovaný obsah
Zdroj: Škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby

Úvodné foto v článku: Pani zriaďovateľka Mgr. Viera Zavarčíková so študentkou Andreou Pátkovou, CD - víťazný klip „Problémy s problémami - IGRIC 2021, 1.miesto - Animofest 2020

Páčil sa vám článok?