HISTÓRIA: Kde stál pomník padlým vojakom Napoleonovej armády?

18.5.2022
0

Zdroj: Bibliothèque de l’Hôtel de Ville de Paris

Páčil sa vám článok?

V Petržalke bolo niekoľko hrobov neznámych francúzskych vojakov, iba jeden z nich však možno považovať za historickú pamätihodnosť.

V roku 1809 sa územie dnešnej Petržalky stalo jedným z vedľajších bojísk francúzsko-rakúskej vojny. Boje o prešporské predmostie si na oboch stranách vyžiadali mnoho obetí. Padlí vojaci Napoleonovej Grande Armée boli prevážaní do okolitých obcí, ďalší našli svoj hrob vo vodách Dunaja. Viacerí boli tiež pochovaní na miestach, kde padli.

V Petržalke bolo doložených niekoľko hrobov neznámych francúzskych vojakov, iba jeden z nich však možno považovať za historickú pamätihodnosť. Tradícia hovorí, že po skončení bojov našli miestni obyvatelia na vtedajšom ostrove Mestská Niva telo francúzskeho vojaka. Na mieste ho dôstojne pochovali a hrob označili dreveným krížom s nápisom: „Ici gît un guerrier de la Grande Armée française, 1809“ („Tu leží vojak francúzskej Grande Armée, 1809“). V 80. rokoch 19. storočia nadporučík Johann Göpfert osadil na tomto mieste nový drevený kríž so železnou tabuľou, na ktorej bol nápis: „Hier ruht ein französischer Krieger aus dem Jahre 1809“ („Tu odpočíva francúzsky vojak z roku 1809“). Ako vyplýva z dobovej tlače, o hrob bolo postarané aj v nasledujúcom období.

Po vzniku Československa v roku 1918 novovzniknutej republike pripadla aj Petržalka. Táto skutočnosť sa dotkla aj hrobu. Kríž bol opatrený novým nápisom v slovenčine: „Francúzsky vojak, 1809“. V apríli 1922 boli na petržalskom brehu nájdené kostrové pozostatky, ako aj zvyšky uniforiem a zbraní, ktoré patrili štyrom vojakom Grande Armée padlým v roku 1809. Krajinský vojenský veliteľ v Bratislave generál Claude Spiré navrhol tieto pozostatky uložiť do existujúceho hrobu z roku 1809. Obrad sa konal 18. mája 1922 v prítomnosti reprezentantov Paríža. Na mieste bol osadený kríž spoločný pre oba hroby s nápismi: „Ici reposent cinq soldats français tombés en 1809“ / „Tu odpočívajú piati francúzski vojaci padlí r. 1809“.

Vďaka iniciatíve generála Spirého bol kríž zakrátko nahradený monumentom pozostávajúcim z nízkeho podstavca, na ktorom stál vyšší obdĺžnikový kubus. Na prednej strane bola umiestnená biela mramorová tabuľa, na ktorej boli zlatými písmenami vytesané nápisy: „Ici reposent les ossements de cinq soldats français tombés glorieusement en ces lieux dans les combats de juin 1809“ / „Tu odpočívajú telesné pozostatky piatich francúzskych vojakov padlých slávne v tomto kraji v júnových bojoch r. 1809“. Pomník bol ohradený stĺpikmi pospájanými kovanými reťazami. V nasledujúcom období bola hrobu venovaná značná pozornosť zo strany československých aj francúzskych vojenských i politických predstaviteľov.

Zdroj: Matej Čapo

​Na mieste, kde sa mal hrob nachádzať, dnes stojí stožiar elektrického vedenia (označený červenou šípkou).

Zmena nastala po tom, ako bola Petržalka v októbri 1938 anektovaná Nemeckou ríšou a nasledujúci rok vypukla 2. svetová vojna. Bombardovanie rafinérie Apollo a ďalších strategických cieľov 16. júna 1944 zasiahlo i Petržalku. Osudným sa stalo aj pomníku piatim francúzskym vojakom, ktorý podľa očitého svedka Jaroslava Gustafíka dostal priamy zásah. Keďže táto pamätihodnosť nebola v žiadnej podobe obnovená, presné miesto, kde sa hrob nachádzal, upadlo takmer do zabudnutia. Cennú informáciu v tejto veci mi poskytol Viliam Kovačič, ktorý sa o mieste hrobu dozvedel z rozprávania svojho otca. Podľa jeho vyjadrenia sa hrob nachádzal približne 80 metrov juhovýchodne od stretu ulíc Klokočova a Kočánkova vzdialeného asi 200 metrov od Starého mosta smerom k Mostu Apollo. Situovaný mal byť v dnes zarastenom teréne, približne v miestach, kde sa v súčasnosti nachádza oceľový stožiar elektrického vedenia.

Mgr. Matej Čapo, PhD.


Páčil sa vám článok?