Hádajte, čo sú tieto "rozhádzané" kusy betónu

16.11.2020
0

Zdroj: Marián Dekan

Páčil sa vám článok?

Pri Chorvátskom ramene pribudli koncom leta „rozhádzané“ kusy betónu. Až pri dôkladnejšom pohľade nadobudnete pocit, že nie sú len ledabolo porozhadzované a  mohlo by ísť o umenie.

Ide o jedno z  troch diel výstavy  Neformálne mo(nu)menty pozdĺž Chorvátskeho ramena. Rozptýlené betónové relikty z  výstavby sídliska „reagujú na dané situácie v  parku v  súvislosti s  plánovanou električkovou traťou“. Idea výstavy vznikla počas letného semestra na VŠVU v rámci medziodborového projektu Jantárová cesta.

„V paralele k  prastarej obchodnej ceste spájajúcej severnú a  južnú Európu, ku ktorej odkazuje aj názov nedokončenej centrálnej komunikačnej osi Petržalky, Jantárovej cesty, chceme oživiť spoluprácu na rôznych úrovniach,“ informujú na stránke VŠVU. Smutným paradoxom je, že Jantárova cesta v  Petržalke patrí v  súčasnosti zrejme k najzničenejším v Bratislave, do zúfalstva privádza chodcov aj vodičov, a kým sa nezačne budovať električková trať, zrejme to tak aj zostane.

(in)

Páčil sa vám článok?