HISTÓRIA: Viete, kde bolo člnkovanie U Hahna?

10.10.2020
0

Zdroj: Ján Čomaj: Petržalka-Engerau-Ligetfalu, Marenčin PT 2019

Páčil sa vám článok?

Chorvátske rameno bolo kedysi mohutným ramenom na pravom brehu Dunaja. A tomu zodpovedala aj jeho využívanie obyvateľmi.

„V stredoveku bolo po Pečnianskom ramene najmohutnejším meandrom na pravej strane Dunaja. Meandrovalo v priestore dnešného sídliska a oddeľovalo viacero ostrovov,“ informuje wikipedia. „Vybudovaním pravobrežnej hrádze v rokoch 1950 – 1955 bolo Chorvátske rameno úplne odrezané od rieky podzemnou hlinobetónovou clonou v hĺbke do 12 – 16 m. Výstavba sídliska v Petržalke (od r. 1973) od základu rozvrátila sídelnú štruktúru starej Petržalky a dokonale zmazala nivné formy reliéfu.“

Fotografie zo začiatku 20. storočia v knihe Petržalka – Engerau - Ligetfalu Jána Čomaja ukazujú, že sa na ňom ľudia radi člnkovali. Spomína sa reštaurácia a požičovňa lodiek U Hahna. O akú budovu ide? Na prvý pohľad pripomína drevený „jagdhaus“, ktorý stojí vedľa horárne pri Malom Draždiaku.

Zdroj: Marián Dekan

​Objekt na historickej fotografii (úvodná foto článku) pripomína budovu vedľa horárne pri Malom Draždiaku.Práve tento tzv. jagdhaus považujú mnohí za horáreň, pritom tá je vľavo od neho a prezrádza svoju významnú historickú hodnotu len datovaním na fasáde CISP1779.

Zdroj: Marián Dekan

​Na stránke Mestského ústavu ochrany pamiatok muop.bratislava.sk sa v súvislosti s Horárňou pri Malom Draždiaku píše: „...je zachytená aj na pláne Bratislavy a okolia z roku 1883 a pravdepodobne aj na pohľadnici z roku 1910 ako reštaurácia a požičovňa lodiek „U Hahna“ pri Chorvátskom ramene. Pri horárni sa nachádza aj dvojpodlažný objekt na prízemí s troma okennými osami (pravá časť s jedným oknom je pravdepodobne dodatočne pristavaná). Poschodie je drevené s dvoma oknami s vyrezávaným a na červeno natretým orámovaním, s drevenou pavlačou (balkónom) na ôsmich drevených podperách. Strecha s jedným komínom je mierne šikmá, nevhodne zastrešená plechom.“ Práve tento objekt považujú mnohí za horáreň, pritom tá je vľavo od neho a prezrádza svoju významnú historickú hodnotu len datovaním na fasáde CISP 1779. Aktuálne je majetkom hlavného mesta, v užívaní jej mestských lesov a Lesy SR ju nedávno vyhlásili spolu so Starohájskou hájovňou za významné lesnícke miesto.

Zdroj: Ján Čomaj

​Na historických fotografiách v knihe Petržalka - Engerau - Ligetfalu lokalizuje popiska reštauráciu a požičovňu lodiek U Hahna "za mostom cez Chorvátske rameno pri Starohájskej ceste". Táto časť ramena je dnes už zasypaná.

Lenže facebooková stránka Bratislava a jej Premeny zas Hostinec U Hahna lokalizuje na Starohájsku cestu, neďaleko ihriska niekdajšieho SC Ligeti. „Ihrisko bolo na pravej strane Chorvátskeho ramena, medzi Lachovou a Jungmannovou ulicou,“ píšu a dodávajú, že areál hostinca bol počas 2. svetovej vojny zbombardovaný.

Autori publikácie Petržalka do roku 1918 Ľuboš Kačírek a Pavol Tišliar sa tiež prikláňajú k tejto lokalite: „Petržalčania, ale aj návštevníci obce radi vyhľadávali v letnom období požičovňu lodiek „U Hahna“. Nachádzala sa na Rusovskom ramene, v mieste dnešnej Bosákovej ulice.“
(Starší názov Chorvátskeho ramena bol totiž aj Rusovské alebo Oroszvárske rameno.)

Takže hoci objekt na obrázku veľmi pripomína budovu vedľa horárne pri Malom Draždiaku, je to zrejme len podoba čisto náhodná.

Informácie a foto sme po súhlase čerpali aj z knihy Ján Čomaj - Petržalka - Engerau - Ligetfalu. Kniha vyšla vo vydavateľstve Marenčin PT.

(in)

Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie