Okresnému úradu v Bratislave zatiaľ nebol vrátený spisový materiál k projektu Green Park

26.6.2020

Zdroj: Green park

Páčil sa vám článok?

Okresný úrad (OÚ) Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, zatiaľ nemá späť spisový materiál týkajúci sa rozsiahleho developerského projektu Green Park v blízkosti Sadu Janka Kráľa v bratislavskej Petržalke. Vrátiť ho má Ministerstvo dopravy a výstavby SR, ktoré nedávno ako príslušný odvolací orgán zrušilo vlaňajšie rozhodnutie okresného úradu o vydaní územného rozhodnutia pre daný projekt a vrátilo vec na opätovné prerokovanie.

"Po jeho vrátení a nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia MDV SR sa budú danou vecou zaoberať, t. j. preskúmajú predmetný spisový materiál vo väzbe na dôvody, pre ktoré bolo rozhodnutie zrušené a vec bola vrátená na nové prejednanie a rozhodnutie," uviedol pre TASR tlačový odbor rezortu vnútra, pod ktorý okresné úrady spadajú. Po preskúmaní bude OÚ v danej veci následne pokračovať v zmysle právneho názoru odvolacieho orgánu, ktorým je v zmysle správneho poriadku viazaný.   

 "Oboznamujeme sa s rozhodnutím Ministerstva dopravy a výstavby a jeho odôvodneniami. Po dôslednom preštudovaní sa rozhodneme, ako budeme postupovať ďalej," skonštatoval pred časom pre TASR Peter Kresánek zo spoločnosti Grafobal Group development (GGD), za ktorou stojí podnikateľ Ivan Kmotrík. Ako investor sa pri stavbe Green Park uvádza spoločnosť RV Development 3.
 

Územné konanie bolo v réžii okresného úradu po tom, keď mestská časť Petržalka ešte za bývalého vedenia požiadala OÚ o atrahovanie spisu. Dôvodom mala byť technická náročnosť zámeru a zároveň kapacitná preťaženosť petržalského stavebného úradu. Právomoc zabezpečiť výkon pôsobnosti stavebného úradu v územnom a následne stavebnom konaní tak prešla na okresný úrad. Nové vedenie samosprávy požiadalo síce o vrátenie spisu, žiadosť ostala bez odozvy.

Keďže sa voči rozhodnutiu OÚ odvolala mestská časť i hlavné mesto, vo veci rozhodovalo ministerstvo dopravy a výstavby. V rámci posudzovania sa stotožnilo s námietkami samospráv, rozhodnutie o vydaní územného rozhodnutia zrušilo a vrátilo na opätovné prerokovanie. V rozhodnutí sa okrem iného uvádza, že okresný úrad vydal napadnuté rozhodnutie bez viacerých záväzných stanovísk. Konštatuje tiež, že okresný úrad nezistil súlad stavu s platným územným plánom mesta a nerešpektovalo sa ani záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Bratislava.

Projekt Green Park mal podľa plánov vyrásť na území bývalej Artmedie a priľahlých pozemkoch. Neďaleko Starého mosta, v tesnej blízkosti Krasovského ulice, Viedenskej i Jantárovej cesty, mal priniesť do územia napríklad desaťpodlažnú administratívnu budovu, 30-podlažný polyfunkčný objekt či štyri domy so šiestimi nadzemnými podlažiami.

(TASR)

Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie


Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb a zobrazovať relevantnú reklamu. Zobraziť viac informácií. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.