FOTO: Do škôlky na Žehrianskej bude môcť chodiť viac detí než v minulom školskom roku

26.5.2020

Zdroj: MŠ Žehrianska

Páčil sa vám článok?

Špeciálna materská škola na Žehrianskej ulici v Petržalke môže v budúcom školskom roku prijať o 10 až 12 detí viac. Rozšírili kapacitu škôlky, a tak ešte majú voľné miesta...

Táto materská škola zaškoľuje deti od 3 do 6 rokov so špeciálno-pedagogickými potrebami. Pomáha deťom s narušenou komunikačnou schopnosťou,so zjavným zaostávaním v bežnej MŠ,s mentálnym postihnutím, deťom s autizmom alebo inými pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím alebo deťom s viacnásobným postihnutím.

Zdroj: MŠ Žehrianska

​Tento rok sa škôlka starala o 18 detí. Vďaka tomu, že sa im uvoľnili priestory, kde sídlila Štátna školská inšpekcia, môžu prijať viac detí. V triede býva maximálne 6 až 8 detí.

Hoci má dieťa v bežnej škôlke problémy, mnoho rodičov sa snaží udržať ho v nej. Často mu to škodí. Niektoré deti, ktoré majú napríklad poruchu reči a ťažkosti sa vyjadriť, sa horšie zaraďujú do bežného kolektívu, stávajú sa z nich neprávom problémové. V škôlke na Žehrianskej však zohľadnia jeho potreby, so všetkými deťmi pracuje aj logopéd, takže mnoho z ich detí je po ukončení predprimárneho vzdelávania schopných nastúpiť do bežných škôl.

Zdroj: MŠ Žehrianska


Informácie a prihlášky nájdete na webovej stránke Špeciálnej ZŠ s materskou školou na Žehrianskej ulici.
(in)

Páčil sa vám článok?

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb a zobrazovať relevantnú reklamu. Zobraziť viac informácií. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.