Okolo výstavby druhej etapy električkovej trate cez Petržalku je podozrivé ticho - hrozí mestu, že príde o peniaze z EÚ?

13.2.2020
Električková trať v petržalke by mala byť do štvrtka opravená - elektricka_most1
Páčil sa vám článok?

Územné rozhodnutie o výstavbe druhej etapy električkovej radiály v Petržalke nadobudlo právoplatnosť 17.5.2019. Mesto vtedy informovalo, že aktuálne spracúva dokumentáciu pre stavebné povolenie a následne bude žiadať o jeho vydanie štyri stavebné úrady. Jedným z nich bol stavebný úrad v Petržalke. Odvtedy je okolo budovania nových električkových tratí na jej území záhadné ticho. Prečo?

Poslanec Oliver Kríž zrejme aj preto interpeloval minulý rok na poslednom miestnom zastupiteľstve starostu Petržalky Jána Hrčku s otázkou, aký je aktuálny stav ohľadom výstavby. V oficiálnej odpovedi sa píše, že 31.7. 2019 hlavné mesto podalo na stavebný úrad v Petržalke neúplnú žiadosť o vydanie stavebného povolenia. Citujem z odpovede: „Vzhľadom na nekompletnosť podania o vydanie stavebného povolenia k dnešnému dňu (odpoveď na interpeláciu datovaná 16.1.2020, pozn.) nebolo voči účastníkom konania oznámené začatie stavebného konania.“

Obrátili sme sa preto na hovorcu magistrátu s otázkami, či to znamená, že stavebné konanie ešte nezačalo, v čom nastal problém a či táto situácia nebude mať vplyv na začatie výstavby, ktorá je už dnes plánovaná v hraničnom termíne. Projekt totiž musí byť zrealizovaný najneskôr v roku 2023, inak prídeme o nenávratný finančný príspevok.

​Tu je odpoveď Petra Bublu: „Pre stavbu „Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo nám., 2 časť Bosákova ul. – Janíkov dvor“ boli podané štyri žiadosti o vydanie stavebného povolenia. Konkrétne boli podané žiadosti na Mestskú časť Bratislava – Petržalka 31.7.2019 s doplnením 20.1.2020, na Bratislavský samosprávny kraj 15.1.2020, na Hlavné mesto SR Bratislava, špeciálny stavebný úrad 20.12.2019 a na Okresný úrad Bratislava 15.1.2020.

Z uvedených stavebných úradov dňa 22.1.2020 Mestská časť Bratislava – Petržalka prerušila konanie s výzvou na doplnenie žiadosti. K dnešnému dňu boli niektoré z požadovaných dokumentov doplnené a ďalšie budú doplnené bezodkladne po ich získaní.

Procesy získavania stavebných povolení tak, ako boli začaté podaním žiadostí o vydanie stavebných povolení, nenarušujú predpokladaný harmonogram postupu prác, ktorý je pripravený s tým, že stavba má byť ukončená do konca roku 2023.“

My len dodávame, že zamietnutie odvolania voči územnému rozhodnutiu k 2. etape električky trvalo pol roka. Máme tu totiž dve spoločnosti a jednu súkromnú osobu, ktoré sú účastníkmi konania a voči výstavbe sa chronicky odvolávajú. Preto treba dúfať, že sa podobná situácia nezopakuje pri stavebnom povolení. Po ňom by malo totiž ešte nasledovať vysúťaženie zhotoviteľa stavby a podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z európskych fondov. To všetko treba stihnúť tento rok, aby sa od jari 2021 do leta 2023 mohlo stavať. A hlavne, aby bolo za čo!   

(in) 

Páčil sa vám článok?