Zo materskej školy na Znievskej bude centrum pre autistov

7.12.2019
Namiesto dvoch škôl zostali len smetiská - ms_znievska
Páčil sa vám článok?

Bratislavský samosprávny kraj zrekonštruuje bývalú materskú školu na Znievskej 4 a vytvorí centrum pre osoby postihnuté autizmom.

Bývalá materská škola Znievska 4 je vo vlastníctve BSK, ale pozemky pod ňou vlastnilo mesto. „BSK, ako vlastník stavby, predostrel žiadosť o zámenu pozemkov na Hlavné mesto z dôvodu potreby vyporiadania pozemkov pod stavbou na realizáciu centra pre osoby s poruchou autistického spektra,“ píše sa v uznesení, ktoré na poslednom mestskom zastupiteľstve schválili poslanci a týka sa výmenu pozemkov medzi hlavným mestom a župou. Hlavné mesto výmenou za pozemky pod stavbami na Znievskej a Hlinickej ulici získa pôvodné stavby muničných skladov a pozemky s lesným porastom v Záhorskej Bystrici. „Nadobudnutím nehnuteľností v areáli Muničných skladov príde k sceleniu pozemkov vo vlastníctve hlavného mesta a vytvorí sa tak jeden funkčný a kompaktný celok,“ citujeme z uznesenia.

„Záujmom Hlavného mesta SR Bratislavy je rozvíjať a zveľaďovať nehnuteľnosti, ktorými sa rozšíri lesný pôdny fond a scelia sa nehnuteľnosti vo vlastníctve Bratislavy.“ Stavby v areáli Muničných skladov má mesto v pláne zbúrať. Výstavba špecializovaného centra zas prispeje k celoslovensky nedostatočne riešenej situácie starostlivosti o osoby s poruchou autistického spektra.

(in)

Páčil sa vám článok?

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb a zobrazovať relevantnú reklamu. Zobraziť viac informácií. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.