BSK predĺži prenájom budovy pre Súkromnú ZŠ pre intelektovo nadaných žiakov

8.11.2019

Zdroj: TASR

Páčil sa vám článok?

Súkromná základná škola pre intelektovo nadaných žiakov môže aj ďalšie desaťročie sídliť v budove Strednej odbornej školy (SOŠ) podnikania na Znievskej ulici v bratislavskej Petržalke, ktorá je v pôsobnosti BSK. Vyplýva to z piatkového rozhodnutia krajských poslancov, ktorí schválili prenájom budovy na ďalších desať rokov.

 Súkromná základná škola poskytuje vzdelanie a výchovu intelektovo nadaných žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami. Školu navštevujú nielen žiaci z Bratislavy a Bratislavského kraja, ale napríklad aj z Trnavy, Nitry či Galanty. Vo veľkej miere sa škola venuje i nadaným žiakom s poruchami zo spektra autistických porúch, ako je Aspergerov syndróm, poruchy aktivity a pozornosti, vývinové poruchy učenia či narušená komunikačná schopnosť. Dôraz škola kladie aj na sociálnu inklúziu.

Pravidelne organizuje akcie s medzinárodným dosahom, napríklad cyklistickú Tour de intelekt z Bratislavy do Prahy, ale tiež Školu na vode, teda vodácke aktivity na priehrade v českom Vranově nad Dyjí. Škola tiež zaviedla vlastnú pohybovú aktivitu - 1 km za každú obeť detských obetí vojnových konfliktov. Koná sa 1. júna pri príležitosti MDD.

"Napriek mimoriadnej náročnosti práce so žiakmi s pridruženými diagnózami dosahujú títo žiaci vynikajúce výsledky v rôznych súťažiach v okresnom, krajskom, ale aj celoštátnom meradle, pričom absolventi tejto školy sú úspešnými študentmi stredných ako aj vysokých škôl nielen na Slovensku, ale i v zahraničí," píše sa v dôvodovej správe.

Výška ročného prenájmu budovy je 12.500 eur. Základná škola zároveň počas doby nájmu musí investovať ďalších 150.000 eur na technické zhodnotenie predmetu nájmu alebo na opravy nad rámec bežnej údržby predmetu nájmu.

(TASR)

Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie