Primátor Vallo diskutoval s verejnosťou osud skeletu Domina - za dostavbu sa nepostavil nikto!

27.4.2019

Zdroj: FB Iveta Plšeková

Páčil sa vám článok?

Už niekoľko rokov je súčasťou Jasovkej ulice v Petržalke rozostavaný objekt zvaný Domino, ktorý deprimuje miestnych obyvateľov a robí starosti aj predstaviteľom miestnej či mestskej samosprávy. Aký príbeh sa skrýva za touto stavbou, ktorú mnohí označujú za čiernu?

„Radšej sa budem ďalšie roky pozerať na skelet, ako by mi mala rovno pred oknom vyrásť niekoľkoposchodová budova,“ skonštatoval jeden z účastníkov diskusie, ktorú 11. apríla inicioval primátor Matúš Vallo s obyvateľmi Jasovskej ulice. Témou bol nenávidený objekt DOMINO a „vysvetlenie stanoviska hlavného mesta SR Bratislavy ku konaniu o dodatočnom povolení stavby“.

Zdroj: FB Iveta Plšeková

​Názov témy vyvolal v ľuďoch obavy, že mesto o znovuobnovení výstavby Domina už rozhodlo. Primátor Matúš Vallo, ktorého sprevádzala prvá námestníčka Tatiana Kratochvílová, starosta Petržalky Ján Hrčka a architekt Juraj Šujan, však prišiel diskutovať o dvoch možnostiach. A to buď nechať objekt dostavať, alebo sa snažiť o zneplatnenie predošlých rozhodnutí, až napokon vyhlásiť objekt za čiernu stavbu, pričom upozornil, že to môže trvať roky a výsledok je neistý. „Navyše pozemky budú ďalej vo vlastníctve developera, ktorý ich môže predať a môže tam prísť nový developer, s novou stavbou,“ povedal primátor.
Niektorí prítomní mali dojem, akoby primátor pripúšťal možnosť dostavby Domina a na stretnutie prišiel sondovať, či sa nenájde aspoň malá skupina, čo by sa k návrhu pridala. Nenašla. Ľudia sú voči Dominu veľmi negatívne naladení, podľa názoru ich odborných zástupcov im aj súdy dali za pravdu, že ide o čiernu stavbu a viacerí zúčastnení vyjadrili sklamanie nad tým, že primátor na stretnutie už neprišiel priamo s postupom, ako dospieť k jej zbúraniu.

Aj nezainteresovaný chápe, čo prekáža obyvateľom Jasovskej. Niekoľkoposchodová stavba vzdialená od ich domu najprv len 18 metrov, potom dokonca len 16 metrov. Štátny stavebný dohľad skonštatoval, že objekt sa stavia s rozpore so stavebným povolením. Navyše, podľa posudku, ktorý si dali vypracovať miestni, stavba nespĺňala svetlotechnické normy. A napokon, hoci sa ich stavba bytostne týkala, neboli prizvaní ani k stavebnému konaniu. Za pravdu im v tomto smere dal aj najvyšší súd. Účastníkmi byť mali.

Zdroj: FB Iveta Plšeková

​Aká je teda situácia aktuálne a prečo je v nej zainteresované mesto? V roku 2008 mesto vydalo súhlasné stanovisko k výstavbe, stavba bola v súlade s územným plánom. Petržalský stavebný úrad vydal v roku 2011 stavebné povolenie. Na názor obyvateľov sa nepýtal, tak sa obrátili na prokuratúru, chceli byť účastníkmi konania. Následne úrad viackrát súhlasil so zmenou stavby. Menili sa majitelia stavby, práce sa zastavovali a potom úrad vydal dodatočné stavebné povolenie, až napokon stavbu zastavil. Keďže už šlo o iný projekt, mestská časť požiadala v roku 2015 mesto o stanovisko k dodatočnému povoleniu stavby. V roku 2016 mesto vydalo nesúhlasné stanovisko, nový projekt už nebol v súlade s územným plánom. Stavebník následne projekt zmenil, o tretinu znížil a posunul o 3,5 metra ďalej. Vzápätí sa v roku 2017 ocitla na stole mesta žiadosť o súhlas s novým návrhom. Podľa primátora Matúša Valla ho stavebník vrátil približne do podoby z roku 2008, keď mu už raz mesto vydalo súhlasné stanovisko. Mesto sa však dosiaľ nevyjadrilo, za čo ho už prokuratúra urgovala aj zažalovala. Aktuálne to chce primátor zmeniť. A preto zvolal diskusiu.

Pointou stretnutia je, že ľudia žiadajú druhú možnosť, ktorú primátor predostrel. Dúfajú, že petržalský stavebný úrad preskúma situáciu, skonštatuje, že proces o dodatočnom povolení stavby nebol legálny a stavba sa bude musieť zbúrať.

(in)

Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie