Petržalská super škola sa niesla v znamení periodickej tabuľky prvkov

7.12.2018
0

Zdroj: fb Petržalka

Páčil sa vám článok?

Petržalská super škola zavrela pre tento rok svoje brány. Posledná prednáška bola zameraná na nie veľmi obľúbený predmet u žiakov – chémiu.

,,Nasledujúci rok je medzinárodným rokom periodickej tabuľky chemických prvkov a tak si prednášajúci, riaditeľ Ústavu anorganickej chémie SAV Miroslav Boča, pripravil pre žiakov 8. triedy petržalských základných škôl prednášku práve na túto tému.
Kto je autorom periodickej tabuľky prvkov? Zaznela prvá otázka prednášajúceho vedca. Nebol to nikto iný ako Rus Dmitrij Ivanovič Mendelejev, podľa ktorého je tabuľka pomenovaná, " Informáciu zverejnila mestská časť Petržalka na svojej oficiálnej facebookovej stránke.

Zdroj: fb Petržalka

Miroslav Boča najprv žiakom vysvetlil, že tabuľka prvkov je rozdelená na tuhé látky, kvapaliny, plyny a neznáme prvky a že každý prvok má svoju značku a názov, ktorý môže byť odvodený napr. od mena osôb na ich počesť. Ďalšie prvky zas nesú názov podľa miesta, kde boli objavené, iné dostali názov podľa mytológie či vesmírnych telies. Zaujímavou informáciou bolo aj to, ktorých 10 prvkov z tabuľky je najdrahších. Zlato, ktoré tipovala väčšina žiakov však obsadilo poslednú, 10. priečku. Tretím najdrahším prvkom je Uhlík, druhým Kalifornium a prvenstvo patrí chemickému prvku Francium, za gram ktorého by ste zaplatili až jednu miliardu eur.

Zdroj: fb Petržalka
Zdroj: fb Petržalka

(bal)​

Páčil sa vám článok?