Vyrastie tu 798 bytov, verejná tržnica i stacionár pre seniorov: Zverejnili nové detaily projektu Palma

27.2.2024
0

Zdroj: Corwin

Páčil sa vám článok?

Developer zverejnil viaceré nové detaily svojho projektu Palma. Na posudzovanie vplyvov na životné prostredie totiž predložil zámer revitalizácie a transformácie južnej, väčšej časti brownfieldu po bývalom priemyselnom závode na Račianskej ulici v Bratislave. Viec nám prezradil Slavomír Šikuda zo spoločnosti mediamedia.

V navrhovanej kompaktnej mestskej blokovej štruktúre vyrastie 798 bytov, predškolské zariadenie, stacionár pre seniorov a  ponuka občianskej vybavenosti. V súlade s filozofiou mesta pre ľudí, ktorú na projekte rozvíjajú Gehl Architects, postaví developer Corwin štyri kompaktné bloky s výškou štyri až deväť podlaží. Ponúknu jeden až 4,5-izbové byty s rôznymi metrážami, pričom každý z nich bude mať balkón, loggiu alebo terasu, tie na prízemí dostanú predzáhradky. Vďaka uzavretej blokovej štruktúre majú vzniknúť aj poloverejné vnútrobloky podporujúce tvorbu komunít vďaka detským ihriskám a zónam na oddych či rekreáciu.

Tomu má zodpovedať aj riešenie dopravy v areáli. To kladie prioritu na chodcov a cyklistov, automobily budú využívať okružnú komunikáciu s prístupom do podzemných garáží s kapacitou 1 274 parkovacích miest. Integrálnou súčasťou revitalizácie celej Palmy bude aj rekonštrukcia a rozšírenie priľahlého úseku Račianskej ulice, ktorá by sa mala zrealizovať v predstihu.

Zdroj: Corwin

Vizualizácia vnútrobloku.

Developer kladie dôraz na modernizáciu územia bývalého závodu aj z pohľadu adaptácie na zmeny klímy. Zastúpenie plôch zelene v časti areálu, o ktorej pojednáva zverejnený zámer, bude v porovnaní s pôvodným stavom viac ako 5,3-násobne vyššie. Pri započítaní extenzívnych a intenzívnych vegetačných striech to bude až 8,3-násobný nárast. Zelené plochy budú v rezidenčnej časti pokrývať takmer 12-tisíc štvorcových metrov nádvorí aj okolitých pozemkov. Doplní ich vyše 6,5-tisíc štvorcových metrov vegetačných striech. Zeleň sa stane aj súčasťou samotnej architektúry – či už v podobe tieniacich konštrukcií, výsadby v rámci balkónov alebo terás. „Aj preto budú mať budovy s rastúcim podlažím ustupujúci profil, čo zároveň prinesie viac svetla a posilní pocit ľudskej mierky pre chodcov a cyklistov na ulici,“ tvrdí Filip Gulan, projektový manažér spoločnosti Corwin.

Zdroj: Corwin

Palma aktuálny stav.

Ďalším prvkom bude systém zachytávania dažďovej vody. Postará sa o to kombinácia zelených striech a vnútroblokov, vsakovacích žľabov a dažďových záhrad. „Ako sa nám potvrdilo na susednom projekte Guthaus, tento mix opatrení dokáže zvládnuť aj silné prívalové dažde, ktoré pravidelne zaplavujú podjazdy a niektoré ulice v Bratislave,“ dopĺňa  Gulan. Moderný prístup k manažmentu dažďovej vody podporuje aj výrazná redukcia podielu spevnených plôch (o 20 %) a výmery zastavaného územia oproti pôvodnému stavu (o 38 %).

Zdroj: Corwin

Palma navrhovaný stav.

Corwin v EIA približuje aj detaily rekonštrukcie dvojice pôvodných budov, ktoré budú tvoriť súčasť tejto časti areálu Palmy. V Lisovni, ktorá je po požiari z roku 2021 v schátranom stave, vznikne na prvom nadzemnom podlaží verejná tržnica. Ostatné podlažia sú vyhradené na bytovú funkciu. Union Mlyn sa zasa zmení na moderný objekt s viacúčelovými priestormi, kanceláriami, kreatívnymi ateliérmi a aktívnym parterom. Pred ním vznikne námestie, ktoré ponúkne príležitosť na stretnutia v priestore s unikátnym genius loci.

Zdroj: Corwin

Areál Palmy.

Od roku 2020 developer spolupracuje so štúdiom Gehl Architects, ktoré spracovalo víziu rozvoja celého brownfieldu. Tá sa stala podkladom pre spracovanie urbanistickej štúdie, ktorej čistopis bol po troch rokoch prác odovzdaný mestu na jeseň 2023. Začiatok transformácie Palmy je z pohľadu developera podmienený zmenou územného plánu, pretože až tá ju umožní rozvíjať ako plnohodnotné lokálne centrum.

„Veríme, že sa územno-plánovacie a povoľovacie procesy podarí posunúť ďalej čo najskôr. Už aj preto, že podľa prieskumu agentúry AKO si takmer 80 percent trvalých obyvateľov lokality v bezprostrednom okolí Palmy myslí, že čím skôr bude jej revitalizácia dokončená, tým to bude lepšie. Vznikne tu živá a udržateľná mestská štvrť, ktorá nahradí chátrajúci uzavretý areál a vo finále prinesie veľkorysé verejné priestory, obnovené pôvodné industriálne objekty, ale aj v lokalite dlhodobo chýbajúce prevádzky, ihriská a športoviská a zázemie pre sociálne služby či kultúru,“ dodáva Filip Gulan.
(ms)

Páčil sa vám článok?