Nikto ju nechce? MH Manažment predĺžil termín na ponuky na kúpu Polikliniky Tehelná

14.9.2022
Poliklinika Tehelná od architekta V. Šišoláka z r. 1980

Zdroj: J. Hamšíková

Páčil sa vám článok?

Spoločnosť MH Manažment predĺžila termín na podávanie ponúk v rámci súťaže na predaj budovy Polikliniky Tehelná spolu s príslušenstvom a pozemkami v bratislavskom Novom Meste. Predstavenstvo spoločnosti k tomu kroku pristúpilo pre nízky záujem. Prípadní záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať najnovšie do 22. novembra.

"Veríme, že predĺženie lehoty na predkladanie ponúk umožní prejaviť záujem aj ďalším subjektom," skonštatovala manažérka marketingu a komunikácie spoločnosti Devánová s tým, že primerane predĺžia aj ostatné súvisiace lehoty v súťaži. Všetkým záujemcom sú všetky potrebné podklady aj možnosť obhliadky budovy a jednotlivých priestorov.

Verejná súťaž na predaj Polikliniky Tehelná bola vyhlásená začiatkom júla. Východisková kúpna cena bola znaleckým posudkom stanovená na 14.770.000 eur s DPH. Rezort hospodárstva totiž nie je z dlhodobého hľadiska schopný budovu prevádzkovať, najmä však zabezpečiť financovanie nevyhnutných investícií. Budova si totiž vyžaduje investície do jej rekonštrukcie, len na urgentnú sanáciu treba približne milión eur.

V prvom kole ju spoločnosť MH Manažment, nástupnícka organizácia po zaniknutom Fonde národného majetku SR, ponúkla na predaj subjektom, ktoré by o jej prevádzku mohli mať záujem. Okrem rezortu zdravotníctva išlo aj o Bratislavský samosprávny kraj, hlavné mesto i mestskú časť Nové Mesto. Keďže žiaden z nich podľa spoločnosti neprejavil záujem, pristúpila k jej predaju verejnou súťažou. Vzhľadom na právnu formu však musí predávať majetok minimálne za cenu určenú znaleckým posudkom, nie je podľa nej teda možné uvažovať o darovaní ani o symbolickej cene.

Proti jej odpredaju vznikla medzičasom aj petícia, jej odpredaj sa stal zároveň témou pre niektorých kandidátov v jesenných voľbách, ktorí sa obávajú zániku poskytovanej zdravotnej starostlivosti či zhoršenia jej dostupnosti. Spoločnosť viackrát deklarovala, že príchodom nového vlastníka sa nezmení ani jedna nájomná zmluva a nezruší sa ani jedna ambulancia. Pozornosť upriamuje aj na to, že kupujúci je povinný užívať alebo prenajímať priestory budovy len na tie účely, na ktoré bola budova skolaudovaná. Momentálna obsadenosť priestorov je približne 60 percent.

​(tasr)

Páčil sa vám článok?