• Nové Mesto
  • 19.04.2019 19:30

VIDEO: Ako ukradli magistrátu pozemok na Kramároch

0 0
Pozemok na Kramároch
Zdroj: lb

Na začiatku bola sťažnosť našej čitateľky Kataríny, ktorú cestou do práce na bratislavských Kramároch deň čo deň rozčuľuje nelegálna skládka odpadu. Nachádza sa na frekventovanej Stromovej ulici pri zastávke MHD Magurská, kadiaľ denne prechádzajú desiatky pacientov, zamestnancov nemocníc, rodičov s deťmi... Keď sme začali podnet preverovať, vysvitlo, že kauza je oveľa väčšia.

Porozhadzované plastové fľaše, plechovky od piva, dolámané sane, plastový kvetináč, staré škatule, odpad zo zelene, handry – odpudzujúci neporiadok len pár metrov od nemocnice straší ľudí už roky. Nik s ním zatiaľ nepohol.

„Prvý podnet na riešenie som dala ako obyvateľka Kramárov na Oddelenie životného prostredia Miestneho úradu Bratislava Nové Mesto pred takmer troma rokmi. Informovali ma, že majiteľom pozemku je magistrát, ktorý ho prenajíma eseročke ABD Development a neúspešne ju vyzýva na odpratanie nelegálnej skládky,“ vysvetľuje čitateľka. Odpad za plotom je tak stále na očiach okoloidúcim, ktorí sú svedkami ľahostajnosti a bezočivosti danej firmy.

Rozhorčená Katarína preto následne kontaktovala oddelenie životného prostredia na magistráte. Odpoveď, ktorú dostala, svedčí o veľkej trúfalosti dotyčnej súkromnej firmy. Pracovníci magistrátu pri terénnej obhliadke vlani v septembri zistili, že ABD Development oplotila nie­len svoj pozemok, ale drzo k nemu pridružila aj ten, ktorý je majetkom magistrátu. Zároveň konštatovali, že na pozemok nie je bezpečný prístup a pripustili, že ho navrhnú zaradiť na odpredaj, pretože „nebolo možné na ňom vykonávať základnú údržbu zelene a z obhliadky bolo zjavné, že pozemok využíva spoločnosť, ktorá si ho protiprávne oplotila.“

O prípade sme písali aj v tlačenom vydaní Bratislavských novín:

Zdroj: Bratislavské noviny

​Zaujímalo nás teda nielen to, akú sankciu vyrubil magistrát spoločnosti ABD Development za to, že napriek výzve odpad neodstránila, ale takisto za neoprávnené užívanie pozemku, ktorý je vo vlastníctve hlavného mesta. A dozvedeli sme sa ďalší prekvapujúci fakt: daná firma, ktorá mala pozemok prenajatý od hlavného mesta, zaň neplatila, a tak jej zmluvu o nájme zrušili. Výpovedná doba uplynula už pred takmer štyrmi rokmi, 30. septem­bra 2015. Potvrdil to hovorca magistrátu Peter Bubla.

„Spoločnosť ABD DEVELOPMENT s.r.o. mala na pozemok v minulosti zmluvu o nájme. Nakoľko platby za užívanie pozemku neuhrádzala načas, vymáhali sme pohľadávky voči tejto spoločnosti súdnou cestou. Okresný súd dňa 7. marca 2019 našej žalobe v plnom rozsahu vyhovel a rozsudkom zaviazal spoločnosť uhradiť zmluvnú pokutu 2 433,98 € a úroky z omeškania 967,41 € pre oneskorené zaplatenie nájomného,“ informoval Bubla.

To znamená, že firma dnes užíva pozemok protiprávne. „V marci tohto roku sme preto podali na súd ďalšiu žalobu o vymoženie bezdôvodného obohatenia,“ doplnil hovorca.
Bratislavské noviny sa pokúsili spojiť aj s konateľom spoločnosti, ktorý pochádza z Česka, no adresu má v Bratislave v širšom centre. Do uzávierky tohto vydania neúspešne.

(ac)


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.